امانت

يكي از بخش‌هاي پويا و فعال كتابخانه بخش امانت مي‌باشد. كتاب‌هاي اين بخش تركيبي از كتاب‌هاي فارسي، لاتين و روسي است. از مهم‌ترين برنامه‌هايي كه در اين بخش به مرحله‌ي اجرا درآمد تغيير سيستم جستجو از روش دستي به كامپيوتري بود كه اين حركت سازنده باعث دگرگوني و تحول بسيار زيادي در كتابخانه شد، بطوري كه مراجعه كنندگان به سهولت مي‌توانند به منابع مورد نياز خود دستيابي پيدا كنند و مشكلاتي كه در گذشته با روش دستي با آن روبرو بودند مرتفع گرديده است.
در اين بخش كارهاي زير انجام مي گيرد:
1- ثبت عضويت و اطلاعات دانشجويان و اساتيد
2- امانت، تمديد، بازگشت و رزرو كتاب‌­ها
3-  تسويه‌ي حساب اعضاء (كليه‌ي دانشجويان)
4- چيدن كتاب‌ها و مرتب كردن قفسه‌ها
5-  آماده‌سازي كتاب‌ها
6-  پيگيري ديركرد كتاب‌هاي اعضاي دائم، اعضاي موقت و اعضاي طرح غدير
7- وجين و ليست‌برداري كتاب‌هاي قديمي و انتقال به مخزن
8- راهنمايي مراجعه‌كنندگان جهت جستجو در سايت كتابخانه و يافتن كتاب‌ها

جبران خسارت
1- چنانچه امانت گيرنده مواد امانت گرفته شده از كتابخانه را گم نمايد، موظف به تهيه و تحويل آن در كوتاه‌ترين مدت مي‌باشد و تشخيص چگونگي امر برعهده‌ي مسئول كتابخانه مي‌باشد.
2- در مورد آن دسته مواد امانتي كه از خارج بايد تهيه شوند، امانت گيرنده موظف است اصل آن مواد را به كتابخانه تحويل دهد.
3- چنانچه مواد امانتي گمشده در بازار (داخل و خارج كشور) ناياب گرديده باشد امانت گيرنده بايستي با صلاحديد مسئول و نياز كتابخانه كتابي را جايگزين نمايد. در غير اينصورت پرداخت جريمه به شرح ذيل خواهد بود:
     
الف. كتاب و نشريات ادواري مطابق قيمت روز با ارز آزاد احتساب خواهد شد.
    
ب. در مورد تعيين قيمت مواد سمعي و بصري و كتب و نشرياتي كه قيمت آن‌ها مشخص نمي‌­باشد نظر كميته و يا مسئول كتابخانه قابل قبول است.
     
ج. تعيين ميزان قيمت كتابي كه از يك دوره باشد و به هيچ وجه قابل جايگزيني نباشد بايستي قيمت يك دوره‌ي كامـل آن با نرخ روز و در مورد كتاب‌هاي لاتين با ارز آزاد اخذ گردد.
4- تا زماني كه امانت گيرنده نسبت به جبران خسارت تا حصول به نتيجه پيگيري ننمايد و مسئولين ذيربط را در جريان امر قرار ندهد از امانت گرفتن مواد محروم و از ثبت نام آن‌ها در ترم جلوگيري خواهد شد.
جريمه ديركرد
1- براي كتب رزرو در مواقع عادي در برابر هر روز تأخير مبلغ 2000 ريال اخذ مي‌گردد.
2- چنانچه دانشجويي در سه نوبت مرتكب تأخير شود كه منجر به سه مرتبه پانچ كارت وي مي‌باشد از گرفتن مواد كتابخانه‌اي به مدت يك ترم محروم خواهد شد.
3- براي كتاب در گردش به ازاي هر روز مبلغ 2000 ريال دريافت مي‌گردد.
4- در صورتيكه دانشجو با توجه به اعلام مكرر كتابخانه از عودت مواد امانتي خودداري نمايد مراتب جهت انجام هرگونه اقدام مقتضي به معاونين آموزشي دانشكده و در مورد تخلف كارمند به واحد مربوطه گزارش خواهد شد.
5- تا روشن شدن وضعيت موارد ديركرد از طرف استفاده كنندگان، كتابخانه از دادن هرگونه سرويس به اين دسته از افراد خودداري خواهد نمود.
6- ميزان جريمه هر سال يكبار تعيين و ابلاغ خواهد شد.
كتاب­‌هاي در گردش
1- مدت امانت كتاب براي كادر آموزشي حداكثر يك ماه و براي دانشجويان پانزده روز است.
تبصره 1- با تشخيص مسئول كتابخانه در صورت لزوم مدت امانت را مي‌توان تمديد نمود.
كتاب‌هاي رزرو
1- در هر زمان بيش از 3 جلد كتاب نمي‌توان به امانت گرفت ولي به تشخيص مسئول ميز با توجه به كتاب‌هاي امانتي در گردش نزد دانشجو اين رقم قابل تغبير است.
2- كتاب‌هاي رزرو را حتي اگر به امانت باشند مي‌توان رزرو نمود.
3- برخي از كتاب‌هاي رزرو بنابر تشخيص مسئول ميز امانت و با هماهنگي مسئول كتابخانه و در موارد استثنايي حداكثر يك ساعت قبل از تعطيل شدن كتابخانه براي يك شب به امانت داده مي‌شوند به شرط آن كه كتاب در اولين ساعت شروع كار كتابخانه در روز بعد به كتابخانه تحويل داده شود. در هر صورت حداقل يك نسخه از كتاب در كتابخانه باقي مي‌ماند.
مقررات مربوط به امانت
هنگام امانت گرفتن مواد كتابخانه اي بايد كارت عضويت كتابخانه ارائه شود. مواد امانتي منحصراً به صاحب كارت امانت داده مي‌شوند.
امانت و مخزن
براساس مفاد آيين‌نامه كتابخانه، دانشجويان به صورت رايگان مجاز به عضويت و استفاده از كتاب‌‌هاي طبقه‌بندي شده‌ي موجود در مخازن كتاب مي‌باشند. مراجعان به كتابخانه با انتخاب منابع مورد نياز خود از طريق ايستگاه‌هاي جستجو در بخش اطلاع‌رساني، مشخصات كتاب ‌هاي خود (شامل شماره‌ي راهنما، عنوان و نام نويسنده) را به كاركنان مخازن كتاب ارائه داده و در صورت موجود بودن كتاب، از طريق بخش امانت و براساس ضوابط تعريف شده در نرم‌افزار امانت كتابخانه‌ي مركزي، مجاز به امانت بردن،‌ تمديد و برگشت كتاب‌‌هاي خود مي‌باشند.
كتب و وسايل زير از كتابخانه خارج نمي‌­شوند:

- كتاب‌هاي نفيس و گرانبها
- كتاب‌هاي راهنما و مراجع
- پايان‌نامه‌ها و سمينارهاي تحصيلي
- كتاب‌هاي رزرو به استثناي موارد ذكر شده
- وسايل سمعي و بصري
تأخير
در صورتي كه امانت گيرنده كتاب را به موقع نياورد بايد مبلغي را بابت ديركرد كتاب به كتابخانه بپردازد. اين مبلغ بر اساس “ آئين نامه استفاده از كتابخانه‌هاي دانشگاه” روزي 2000 ريال در نظر گرفته شده است.
تاریخ به روز رسانی:
1398/06/30
تعداد بازدید:
3358
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دانشکده مهندسی هوافضا
صندوق پستی: 3381-16765، کدپستی: 83911-16569
Email: aerospace@kntu.ac.ir
Telegram: @AERO_KNTU
كليه‌ي حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي مي‌باشد