اطلاعیه ها
آگهي شماره 4: برنامه مصاحبه داوطلبان آزمون دكتري سال 97 در رشته مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك
آگهي شماره 3: تمديد مهلت ثبت نام الكترونيكي براي شركت در مصاحبه علمي آزمون دكتري سال 97
آگهي شماره 2: ثبت نام الكترونيكي معرفي شدگان چند برابر ظرفيت آزمون دكتري سال 97 اين دانشگاه براي شركت در مرحله مصاحبه علمي (ارزيابي تخصصي)
اعلام نتايج بررسي اوليه متقاضيان دكتري بدون آزمون( استعداد درخشان) سال تحصيلي 98-97
اطلاعيه شماره 3 دوره تابستان سال تحصيلي 1397 - 1396
آگهي شماره 1: قابل توجه داوطلبان شركت در مصاحبه علمي آزمون دكتري سال 97
فراخوان ارزشيابي آموزشي دروس نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96
قابل توجه برگزيدگان بنياد ملي نخبگان در سال تحصيلي 97-96
آخرین اخبار
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.