آرشيو انتصابات

 

 

آقای دکترخالقي
مدير دفتر انتقال فناوري دانشگاه
1390/03/02
آقای دکتر رضا کرمی محمدی
سرپرست تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی عمران
1390/03/01
آقای دکتر حمید خرسند
مدیر امور پژوهش و ارتباط با صنعت
1390/2/28
آقای دکتر امیر عباس نجفی
سرپرست تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی صنایع
1390/2/25
آقای دکتر احسانیان مفرد
ریاست دانشکده مهندسی برق
1390/2/25
آقای دکتر مهرزاد شمس
معاون دانشجویی دانشگاه
1390/2/24
 آقای دکتر علی اصغر آل شیخ
 رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه
1390/2/14
آقای دکتر محسن
سلطانپور
معاون آموزشي و تحصيلات تکميلي دانشکده مهندسي عمران
1390/2/13
آقای دکتر محمودرضا عبدی
مدیر گروه مهندسی خاک و پی دانشکده مهندسی عمران
1390/2/13
آقای دکتر کریم عباس زاده
سرپرست امور اداری دانشگاه 
1390/2/10
 آقای دکتر حسن میرزابزرگ
  مدیر خدمات آموزشی دانشگاه
 1390/2/5
 آقای دکتر احمد رادان
 مدیر کل دفتر همکاریهای بین االمللی دانشگاه
1390/2/5
  آقای دکتر علی اصغر آل شیخ
 رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه
1390/2/3
  آقای دکتر علی اکبر آبکار
  سرپرست آزمایشگاه پردازش تصاویر رقومی
1390/1/31
  آقای دکتر بهزاد وثوقی
  سرپرست آزمایشگاه ژئودزی کلاسیک و میکروژئودزی
1390/1/31
  آقای دکتر محمد رضا ولدان زوج
  سرپرست آزمایشگاه فتوگرامتری کلاسیک و تحلیلی
1390/1/31
  آقای دکتر محمد رضا مباشری
 سرپرست آزمایشگاه سنجش از دور
1390/1/31
  آقای دکتر مهدی مختار زاده
 سرپرست آزمایشگاه مطالعات یخچال های طبیعی با استفاده از تصاویر سنجش از دور
1390/1/31
  آقای دکتر علی محمدزاده
 سرپرست آزمایشگاه آموزشی فتوگرامتری فضایی
1390/1/31
 آقای دکتر محمدرضا صاحبی
 سرپرست آزمایشگاه سنجش از دور راداری
1390/1/31
آقای دکتر حمید عبادی
سرپرست آزمایشگاه آموزشی فتوگرامتری رقومی
1390/1/30
آقای دکتر محمد سعدی مسگری
LIS &GIS سرپرست آزمایشگاه آموزشی
1390/1/30
آقای دکتر علی منصوریان
سرپرست آزمایشگاه آموزشی برنامه سازی پیشرفته و سیستم های مدیریت پایگاه اطلاعات
1390/1/30
آقای دکتر مسعود ورشوساز
سرپرست آزمایشگاه آموزشی فتوگرامتری برد کوتاه
1390/1/30
آقای دکتر عبدالله آقایی
رئیس دانشکده مهندسی صنایع
1389/12/07
آقای دکتر مسعود مشهدی حسینعلی
معاون آموزشی دانشکده مهندسی نقشه برداری
1389/11/25
آقای دکتر علیرضا باصحبت نوین زاده
معاون پژوهشی دانشکده مهندسی هوافضا
1389/11/12
آقای دکتر شعبان قلندرزاده
مدیر گروه ریاضی
1389/10/26
آقای دکتر مسعود علی اکبر گلکار
سرپرست آزمایشگاه آموزشی اندازه گیری و مدار
1389/10/25
آقای دکتر حمید خالوزاده
سرپرست آزمایشگاه تحقیقاتی مدل سازی و شناسایی سیستمها
1389/10/25
خانم دکتر سمیه علیزاده
مدیر گروه فناوری اطلاعات - الکترونیکی
1389/10/22
خانم دکتر سعیده غلامی
مدیر گروه صنایعالکترونیکی
1389/10/22
آقای دکتر سیدامیرالدین صدرنژاد
عضو هیئت اجرایی جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه
1389/10/20
آقای دکتر رحمت الله قاجار
عضو هیئت اجرایی جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه
1389/10/20
آقای دکتر بهزاد وثوقی
عضو هیئت اجرایی جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه
1389/10/20
آقای دکتر حمید شهریاری
عضو هیئت اجرایی جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه
1389/10/20
آقای دکتر کمال محامدپور
عضو هیئت اجرایی جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه
1389/10/20
آقای دکتر علی کشاورز ولیان
دبیر هیأت ممیزه دانشگاه
1389/10/18
آقای دکتر بهزاد وثوقی
عضو حقوقی هیأت ممیزه دانشگاه
1389/10/18
آقای دکتر محمد حسین سیادتی
سرپرست تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی مکانیک
1389/10/12
آقای دکتر سید مسعود مقدس تفرشی
سرپرست آزمایشگاه تحقیقاتی مدیریت انرژی و سیستم های توزیع
1389/10/12
آقای دکتر سید مسعود مقدس تفرشی
سرپرست آزمایشگاه تحقیقاتی مدیریت انرژی و سیستم های توزیع
1389/10/12
آقای دکتر مسعود ورشوساز
رئیس دانشکده مهندسی نقشه برداری
1389/10/06
آقای دکتر بهزاد وثوقی
معاون آموزشی و تخصیلات تکمیلی دانشگاه
1389/10/06
آقای دکتر سید محمدتقی بطحایی
سرپرست آزمایشگاه آموزشی سیستم های قدرت
1389/10/06
آقای دکتر محمد طالعی
سرپرست آزمایشگاه آموزشی نقشه سازی رقومی
1389/10/01
آقای دکتر علی جباری
عضو هیأت علمی شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه
1389/10/01
آقای دکتر جعفر روشنی یان
عضو هیأت علمی شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه
1389/10/01
آقای دکتر حمید شهریاری
عضو هیأت علمی شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه
1389/10/01
آقای دکتر محمود احمدی انعطاری
عضو هیأت علمی شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه
1389/10/01
آقای دکتر کمال محامدپور
عضو حقیقی شورای دانشگاه
1389/10/01
آقای دکتر سعید بلالایی
عضو حقیقی شورای دانشگاه
1389/10/01
آقای دکتر محمد شرعیات
عضو حقیقی شورای دانشگاه
1389/10/01
آقای دکتر احمد رادان
سرپرست دوره مشترک با دانشگاه هانوفر
1389/9/16
آقای دکتر سید علی اکبر موسویان
سرپرست آزمایشگاه آموزشی دینامیک و ارتعاشات
1389/9/16
 آقای دکتر جمال زمانی اشنی
 مدیر گروه ساخت و تولید
 1389/9/13
آقای دکتر حمید ابریشمی مقدم
سرپرست دوره مشترک مهندسی پژشکی با دانشگاه پیکاردی فرانسه
1389/9/13
آقای دکتر کشاورز ولیان
معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه
1389/9/9
آقای دکتر علی مظفری
مدیر فرهنگی دانشگاه
1389/8/23
آقای دکتر رضا جعفری
سرپرست آزمایشگاه پژوهشی اندازه گیری بیومدیکال
1389/8/22
آقای دکتر افشار هنرور
مدیر گروه تربیت بدنی دانشگاه
1389/8/19
خانم سعیده شریفی
مدیر امور مالی دانشگاه
1389/8/18
آقای دکتر فرشید رئیسی
عضو کمیته منتخب دانشکده مهندسی برق
1389/8/4
آقای دکتر محمد حسین حامدی
رئیس دانشکده مهندسی مکانیک
1389/8/2
آقای محمدرضا یعقوبی
مسئول اجرایی بنیاد خواجه نصیرالدین طوسی
1389/8/1
آقای دکتر امیر علی نیکخواه
مدیر گروه های دینامیک پرواز و کنترل، سازه های هوایی و مهندسی فضایی دانشکده مهندسی هوافضا
1389/7/24
آقای دکتر مهران میرشمس
مسئول دوره مشترک کارشناسی و دکتری مشترک دانشکده مهندسی هوافضا
1389/7/24
خانم دکتر فلورا حشمت پور
سرپرست آزمایشگاه شیمی معدنی دانشکده علوم
1389/7/20
آقای دکتر مهرداد وحدتی
نماینده شورای پژوهشی در شورای دانشگاه
1389/7/13
آقای دکتر سعید رضا صباغ یزدی
عضو کمیته اجرایی ارزیابی عملکرد دانشگاه
1389/7/3
آقای دکتر حسن کریمی مزرعه شاهی
عضو کمیسیون بهره وری و تحول اداری دانشگاه
1389/7/3
آقای دکتر سعید رضا صباغ یزدی
عضو کمیسیون بهره وری و تحول اداری دانشگاه
1389/7/3
آقای دکتر روشنی یان
رئیس دانشکده مهندسی هوافضا
1389/6/30
آقای دکتر سید مسعود میرطاهری
مسئول آزمایشگاه تحقیقاتی رفتار لرزه ای سازه ها
1389/6/29
خانم دکتر فرشته ملک
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم
1389/6/22
آقای دکتر محمدرضا پیغامی
سرپرست تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم
1389/6/22
آقای دکتر جهانبخش قاسمی
معاون پژوهشی دانشکده علوم
1389/6/22
آقای دکتر حمید شهریاری
عضو کمیسیون بهره وری و تحول اداری دانشگاه
1389/6/14
آقای دکتر حمیدشهریاری
عضو کمیته اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری
1389/6/14
آقای دکتر حمید شهریاری
عضو هیئت اجرایی تشکیلات و امور نیروی انسانی غیر هیئت علمی دانشگاه
1389/6/14
آقای دکتر حمیدشهریاری
عضو کمیته اجرایی ارزیابی عملکرد دانشگاه
1389/6/14
آقای دکتر سید علی اکبرموسویان
مدیر گروه مکاترونیک
1389/6/9
آقای دکتر عبدالرسول قاسمی
سرپرست مرکز کامپیوتر دانشکده مهندسی برق
1389/6/9
آقای دکتر حمید شهریاری
مدیر کل دفتر طرح و برنامه دانشگاه
1389/6/9
آقای دکتر مصطفی برقی
مدیر گروه سازه دانشکده مهندسی عمران
1389/6/8
آقای دکتر مهرداد وحدتی
مدیر کل امور پژوهشی و ارتباط با صنعت دانشگاه
1389/5/28
آقای دکتر مجید قاسمی
سرپرست دانشگاه
1389/5/14
آقای دکتر محمود هادی زاده
رئیس دانشکده علوم
1389/4/30
آقای دکتر حبیب الله مینو
مسئول راه اندازی گروه آموزشی و پژوهشی گداخت هسته ای
1389/4/29
آقای دکتر محمد شرعیات
مدیر دفتر برنامه ریزی آموزشی دانشگاه
1389/4/28
حجت الاسلام حمیدرضا نوری
معاون فرهنگی دانشگاه
1389/4/27
آقای دکتر علی عفاری
مدیر گروه طراحی جامدات دانشکده مهندسی مکانیک
1389/4/14
آقای دکتر علی احمدی
سرپرست پژوهشکده نوع 2فناوری اطلاعات
1389/3/29
خانم دکتر فرشته ملک
سرپرست تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم
1389/3/29
آقای دکتر محمد حسین حامدی
سرپرست دفتر طرح وبرنامه
1389/3/24
آقای دکتر جعفر روشنی یان
مدیر مرکز پژوهشی طراحی سامانه های پرتاب فضایی دانشکده مهندسی هوافضا
1389/3/23
آقای دکتر علی احمدی
سرپریت آزمایشگاه های آموزشی سیستم عامل و پایگاه داده دانشکده مهندسی برق
1389/3/22
آقای حمیدرضا سعادت
معاون اداری و مالی دانشکده مهندسی هوافضا
1389/3/22
آقای دکتر امیر علی نیک خواه
مسئول دوره دکتری مشترک دانشکده مهندسی هوافضا
1389/3/22
آقای دکتر سعید اصیل قره باغی
مدیر ارتباط با صنعت دانشکده مهندسی عمران
1389/3/22
آقای دکتر علی مظفری
مسئول دوره کارشناسی مشترک دانشکده مهندسی هوافضا
1389/3/22
آقای دکتر محمدرضا کاویانپور
مدیر گروه آب دانشکده مهندسی عمران
1389/3/19
آقای حسین هاشم پور
سرپرست امور مالی دانشگاه
1389/3/19
آقای مهدی غفاری
معاونت طرح و برنامه دانشگاه
1389/3/19
آقای دکتر مسعود مشهدی حسینعلی
سرپرست آزمایشگاه سیستم های تعیین موقعیت مکانی دانشکده مهندسی نقشه برداری
1389/2/20
آقای دکتر حمید شاملو
سرپرست آزمایشگاه هیدرولیک دانشکده مهندسی عمران
1389/2/20
آقای دکتر مسعود مشهدی حسینعلی
سرپرست آزمایشگاه سیستم های تعیین موقعیت مکانی دانشکده مهندسی نقشه برداری
1389/2/20
آقای دکتر مسعود علی اکبرگلکار
 سرپرست آزمایشگاه رله و حفاظت دانشکده مهندسی برق
1389/2/19
آقای دکتر جعفر روشنی یان
مدیر گروه پژوهشی طراحی سامانه فضایی دانشکده مهندسی
1389/2/14
آقای دکتر سید محمد رضا خلیلی
معاون پژوهشی دانشکده مهندسی مکانیک
1389/2/11
آقای دکتر مهرزادشمس
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی مکانیک
1389/2/11
آقای دکتر مجید عمیدپور
مسئول راه اندازی دانشکده انرژی
1389/2/11
آقای رضا کرمی محمدی
معاون اداری و مالی دانشکده مهندسی عمران
1389/2/6
آقای دکتر مصطفی ستاک
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده صنایع
1389/2/6
آقای مهندس مهدی زمانیان
مسئول راه اندازی آزمایشگاه مبانی کامپیوتر دانشکده مهندسی برق
 1389/2/6
آقای دکتر جهانبخش قاسمی
سرپرست آزمایشگاه شیمی تجزیه دانشکده علوم
1389/2/1 
خانم آرزو پور احمدی
   سرپرست کتابخانه و اسناد دانشکده علوم
 1389/2/1 
  آقای دکتر داود آسمانی
   سرپرست آزمایشگاه آموزشی مدار منطقی دانشکده مهندسی برق
1389/1/30 
آقای دکتر کمال محامدپور
 مشاور اجرایی ریاست دانشگاه
1389/1/29 
 خانم دکتر فاطمه درویش
سرپرست آزمایشگاه شیمی آلی دانشکده علوم
 1389/1/25
آقای مهندس مرتضی نوریان
مسئول راه اندازی آزمایشگاه های معماری کامپیوتر و پردازش موازی دانشکده مهندسی برق
  1389/1/18
 آقای دکتر محمد یوسف درمانی
 مسئول راه اندازی ازمایشگاه شبکه های کامپیوتری دانشکده مهندسی برق
  1389/1/18
آقای دکتر سعیدرضا صباغ یزدی
مدیرکل دفتر نظارت و ارزیابی و عضو شورای دانشگاه
  1389/1/18
 آقای دکتر امیر رضا شاهانی
 معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه
  1389/1/17
آقای دکتر امیرعلی نیکخواه
سرپرست تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی هوافضا
  1389/1/17
آقای دکتر جعفر روشنی یان
مدیر گروه سدف دانشکده مهندسی هوافضا
  1389/1/17 
آقای دکتر مسعودمیرزایی
معاون آموزشی دانشکده مهندسی هوافضا
  1389/1/17 
آقای دکتر امیرمسعود سوداگر
سرپرست آزمایشگاه تحقیقاتی مدارها و سیستم های مجتمع دانشکده مهندسی برق
  1389/1/15 
آقای دکتر فرهاد اکبری برومند
سرپرست آزمایشگاه تحقیقاتی ادوات نیمه رسانا دانشکده مهندسی برق
   1389/1/15
آقای دکتر داود آسمانی
سرپرست آزمایشگاه تحقیقاتی سیگنال و سیستم های الکترونیکی دانشکده مهندسی برق
   1389/1/15
آقای دکتر حسین شمسی
سرپرست آزمایشگاه تحقیقاتی مدارهای میکروالکترونیک و آموزشی تکنیک پالس دانشکده مهندسی برق
   1389/1/15
 آقای دکتر شهریار محمدی
مدیر گروه مهندسی صنایع ( آموزش الکترونیکی) دانشکده مهندسی صنایع
  1389/1/15 

 

تاریخ به روز رسانی:
1390/10/03
تعداد بازدید:
19573
امتيازدهي
ميانگين امتيازها:1 تعداد كل امتيازها:1
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الكترونيكي شما
شماره تلفن
توضيحات
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
كد امنيت
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.