فیلتر

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
ثبت خبر تعداد موارد یافت شده : 454 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
عنوان تاریخ
دانشجو: رضا زندي استاد راهنما: دكتر آقانجفي 1398/04/31
دانشجو: حسين مجرد استاد راهنما: دكتر مهدي ظهور 1398/04/04
دانشجو: اميررضا رزمي اساتيد راهنما: دكتر آقانجفي و دكتر سلطاني 1398/03/29
دانشجو: احمد احمدلو استاد راهنما: دكتر شاه نظري 1398/03/01
دانشجو: ناصر كشاورز مولايي استاد راهنما: دكتر افسانه مجري 1397/12/27
دانشجو: محمدپورانتظاري زارچ استاد راهنما: دكتر سهيل نخودچي 1397/12/27
دانشجو: مجيد صادقي غريب دوست استاد راهنما: دكتر سهيل نخودچي 1397/12/27
دانشجو: علي پوراحمديان اساتيد راهنما: دكتر شاه نظري و دكتر قاسمي 1397/12/27
دانشجو: حميد رضا ناساري استاد راهنما: دكتر جمال زماني 1397/12/27
دانشجو: پژمان نريماني استاد راهنما: مهرزاد شمس 1397/12/27
دانشجو: پارسا رضايي استاد راهنما: دكتر مهرداد كازروني 1397/12/27
دانشجو: محمد پتكي استاد راهنما: دكتر مهرداد كازروني 1397/12/26
دانشجو: ابراهيم مرادي استاد راهنما: دكتر مسعود ضياء بشرحق 1397/12/26
دانشجو: مجتبي كچكولي استاد راهنما: دكتر فرهنگ هنرور 1397/12/25
دانشجو: سيد محمود محسني پور استاد راهنما: دكتر مجيد عميدپور 1397/12/25
دانشجو: سيد علي قريشي استاد راهنما: دكتر فرهنگ هنرور 1397/12/25
دانشجو: حميدرضا كريميان استاد راهنما: دكتر فرهنگ هنرور 1397/12/25
دانشجو: مينا صفري استاد راهنما: دكتر حسين صيادي 1397/12/20
دانشجو: مهديه مسيبي استاد راهنما: دكتر افسانه مجري 1397/12/20
دانشجو: محمد همتي استاد راهنما: دكتر علي نحوي 1397/12/20
دانشجو: محسن نورمحمدي استاد راهنما: دكتر مجيد قريشي 1397/12/20
دانشجو: فروغ سردارزاده استاد راهنما: دكتر زماني 1397/12/20
دانشجو: علي محمد سخائي استاد راهنما: دكتر مجيد عميدپور 1397/12/20
دانشجو: سيدمهرزاد عليزاده استاد راهنما: دكتر فرشاد ترابي 1397/12/20
دانشجو: رضا اميرنژاد اساتيد راهنما: دكتر تقوي پور و دكتر شامخي 1397/12/20
دانشجو: حجت بشيري استاد راهنما: دكتر علي اصغر جعفري 1397/12/20
دانشجو: جمشيد خوشنودي استاد راهنما: دكتر مهرداد وحدتي 1397/12/20
دانشجو: امين نوروزي استاد راهنما: دكتر عبدالحسين جلالي 1397/12/20
دانشجو: اميرعبدالحسين زاده استاد راهنما: دكتر علي اشرفي زاده 1397/12/20
دانشجو: احسان طبيبي استاد راهنما: دكتر مجيد قريشي 1397/12/20
دانشجو: مجيد جانباز استاد راهنما: دكتر سيد علي بهبهاني نيا 1397/12/06
دانشجو: شهرام رسولي استاد راهنما: دكتر رحمت الله قاجار 1397/12/06
دانشجو: سيد علي ميرفلاح نصيري استاد راهنما: دكتر صادق صديقي 1397/12/06
دانشجو: سيد حامد هاني طبايي زواره استاد راهنما: دكتر علي غفاري 1397/12/06
دانشجو: پويا عليزاده استاد راهنما: دكتر علي اشرفي زاده 1397/12/06
دانشجو:محمد حسين خاكي استاد راهنما: دكتر اميد پورعلي 1397/12/01
دانشجو: ميلاد اسمعيلي خو استاد راهنما: دكتر مجيد قريشي 1397/12/01
دانشجو: مهرنوش صانعي استاد راهنما: دكتر علي غفاري 1397/12/01
دانشجو: مهدي حقي اساتيد راهنما: دكتر آقانجفي و دكتر سلطاني 1397/12/01
دانشجو: محمد شيباني استاد راهنما: دكتر سيروس آقانجفي 1397/12/01
دانشجو: فرانك مرادي استاد راهنما: دكتر علي كشاورز وليان 1397/12/01
دانشجو: عاطفه احمدي جوقي استاد راهنما: دكتر مسعود ضياء بشرحق 1397/12/01
دانشجو: سعيد همتي استاد راهنما: دكتر مسعود ضياء بشرحق 1397/12/01
دانشجو: حسين نوروزبيگي استاد راهنما: دكتر كشاورز وليان 1397/12/01
دانشجو: حسين طاهروردي استاد راهنما: دكتر سيد علي بهبهاني نيا 1397/12/01
دانشجو: اميرحسين اخوان استاد راهنما: دكتر اميرحسين شامخي 1397/12/01
دانشجو: امير كاوسي استاد راهنما: دكتر كشاورز وليان 1397/12/01
دانشجو: الهام لري زوداني استاد راهنما: دكتر محمدحسين حامدي 1397/12/01
دانشجو: هادي علايي زاده استاد راهنما: دكتر اميرحسين شامخي 1397/10/25
دانشجو: فاطمه شهابي نژاد استاد راهنما: دكتر سيروس آقانجفي 1397/10/23
<<   <  1 2 3 4 5  ...  >   >>  
دانشكده مهندسي مكانيك
تهران، ميدان ونك، خيابان ملاصدرا، خيابان پرديس، پلاك 7    
كد پستي :    43344 - 19919  
تلفن: 88674747   فاكس: 88674748
 
 
 
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.