فیلتر

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 608 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 1
عنوان تاریخ
دانشجو: سیدنادر عاملی کلخوران استاد راهنما: دکتر مهرداد وحدتی 1398/10/28
دانشجو: محمدرضا رضائي استاد راهنما: دكتر علي اصغر جعفري 1398/10/14
دانشجو: رسول بهرامپوري استاد راهنما: دكتر علي بهبهاني نيا 1398/10/08
دانشجو: عمادالدين فحص استاد راهنما:دكتر مجيد قاسمي 1398/10/07
دانشجو: سعيد نورمحمدي استاد راهنما: دكتر بهبهاني نيا 1398/09/27
دانشجو: شهين محمدرضازاده استاد راهنما: دكتر علي اصغر جعفري 1398/08/21
دانشجو: عليرضا ياوري اساتيد راهنما: دكتر شهيديان و دكتر قاسمي 1398/07/28
دانشجو: رضا جهرمي استاد راهنما: دكتر علي كشاورز وليان 1398/07/28
دانشجو: جواد محمدي استاد راهنما: دكتر سيد علي بهبهاني نيا 1398/07/09
دانشجو: رضا سليميان استاد راهنما: دكتر رحمت الله قاجار 1398/06/30
دانشجو: هادي سازگار اساتيد راهنما: دكتر آزادي و دكتر كاظمي 1398/06/27
دانشجو: محمدصادق دهقاني استاد راهنما: دكتر سيروس آقانجفي 1398/06/27
دانشجو: محمد مهدي سوري استاد راهنما: دكتر سيد حسين ساداتي 1398/06/27
دانشجو: محمد امين بابايي استاد راهنما: دكتر محمدحسين حامدي 1398/06/27
دانشجو: مجيد عباسيان استاد راهنما: دكتر مهرزاد شمس 1398/06/27
دانشجو: كيانوش كرمي استاد راهنما: دكتر حسين صيادي 1398/06/27
دانشجو: عليرضا بخت ور استاد راهنما: دكتر عبدالحسين جلالي 1398/06/27
دانشجو: سينا پاداشي استاد راهنما: دكتر مهرداد كازروني 1398/06/27
دانشجو: سعيد سياوشي اساتيد راهنما: دكتر سلطاني و دكتر حامدي و دكتر قرباني 1398/06/27
دانشجو: حميد رضا حيدري استاد راهنما: دكتر محمدحسين حامدي 1398/06/27
دانشجو: اميد عطايي استاد راهنما: دكتر مجيد عميدپور 1398/06/27
دانشجو: احسان سعادت استاد راهنما: دكتر مهرداد كازروني 1398/06/27
دانشجو: نگارالسادات رزاقي اساتيد راهنما: دكتر آزادي و دكتر ترابي 1398/06/26
دانشجو: كياوش جهانگيري دوست استاد راهنما: دكتر امير تقوي پور 1398/06/26
دانشجو: سيد رضا هاشمي استاد راهنما: دكتر فرهنگ هنرور 1398/06/26
دانشجو: رامين روشناس اساتيد راهنما: دكتر قاسمي و دكتر شاه نظري 1398/06/26
دانشجو: اميرحسين سلطان زاده استاد راهنما: دكتر رضا كاظمي 1398/06/26
دانشجو: اميرحسين رسولي استاد راهنما: دكتر محمدرضا شاه نظري 1398/06/26
دانشجو: آرمان خوشخو استاد راهنما: دكتر شيما نجفي نوبر 1398/06/26
دانشجو: نيلوفردوست استاد راهنما: دكتر حسين صيادي 1398/06/25
دانشجو: ميلاد خسروي استاد راهنما: دكتر جمال زماني 1398/06/25
دانشجو: ميلاد آقايي عطار استاد راهنما: دكتر مجيد قريشي 1398/06/25
دانشجو: مهدي قنبرزاده استاد راهنما: دكتر مهدي ظهور 1398/06/25
دانشجو: مريم كاشاني استاد راهنما: دكتر مهدي ظهور 1398/06/25
دانشجو: محمدرسول محمدي استاد راهنما: دكتر سيد علي اكبر موسويان 1398/06/25
دانشجو: محمدحسن يگانگي استاد راهنما: دكتر سيد علي اكبر موسويان 1398/06/25
دانشجو: سيده مريم حسيني استاد راهنما: دكتر اميد پورعلي 1398/06/25
دانشجو: سيده سودابه عابدي استاد راهنما: دكتر محمد شرعيات 1398/06/25
دانشجو: سيد هادي موسوي استاد راهنما: دكتر شيما نجفي نوبر 1398/06/25
دانشجو: سيد حسين حسيني استاد راهنما: دكتر محمد شرعيات 1398/06/25
دانشجو: سياوش سوهان گير استاد راهنما: دكتر افسانه مجري 1398/06/25
دانشجو: پويا فرزانه خامنه استاد راهنما: دكتر مسعود ضياء بشرحق 1398/06/25
دانشجو: ياسين ساقيان استاد راهنما: دكتر علي غفاري 1398/06/24
دانشجو: محمد آهني استاد راهنما: دكتر جمال زماني 1398/06/24
دانشجو: شايان كشت كار استاد راهنما: دكتر علي اصغر جعفري 1398/06/24
دانشجو: سيد مسيح بني جمالي استاد راهنما: دكتر علي اصغر جعفري 1398/06/24
دانشجو: سيد محمدجواد طاهري استاد راهنما: دكتر سيد حسن ساداتي 1398/06/24
دانشجو: احسان نادريان اساتيد راهنما: دكتر هنرور و دكتر ابريشمي مقدم 1398/06/24
دانشجو: ساسان يوسفي استاد راهنما: دكتر مهدي ظهور 1398/06/23
دانشجو: مليكا زاهدي اساتيد راهنما: دكتر پورعلي و دكتر نجفي 1398/06/11
<<   <  1 2 3 4 5  ...  >   >>  
دانشكده مهندسي مكانيك
تهران، ميدان ونك، خيابان ملاصدرا، خيابان پرديس، پلاك 7    
كد پستي :    43344 - 19919  
تلفن: 88674747   فاكس: 88674748
 
 
 
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.