فیلتر

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
ثبت خبر تعداد موارد یافت شده : 502 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
عنوان تاریخ
دانشجو: هادي علايي زاده استاد راهنما: دكتر اميرحسين شامخي 1397/10/25
دانشجو: فاطمه شهابي نژاد استاد راهنما: دكتر سيروس آقانجفي 1397/10/23
دانشجو: طيبه اكبري استاد راهنما: دكتر محمدرضا خليلي 1397/10/20
دانشجو: نسيم السادات مدني استاد راهنما: دكتر علي غفاري 1397/10/11
دانشجو: امير اسلاميان كوپائي استاد راهنما: دكتر مجيد قاسمي 1397/09/19
دانشجو: محسن رضائيان استاد راهنما: دكتر مجيد سلطاني 1397/07/09
دانشجو: شبنم اميري استاد راهنما: دكتر شهرام آزادي 1397/06/31
دانشجو: نفيسه قديري استاد راهنما: دكتر علي نحوي 1397/06/26
دانشجو: محمدرضا چگيني استاد راهنما: دكتر سيد حسين ساداتي 1397/06/26
دانشجو: محمدامين ملكي استاد راهنما: دكتر مسعود ضياء بشرحق 1397/06/26
دانشجو: محمد حميد شكرريز استاد راهنما: دكتر جمال زماني 1397/06/26
دانشجو: متين كرباسيون اساتيد راهنما: دكتر عميدپور و دكتر پورعلي 1397/06/26
دانشجو: فرشاد عبدي خاصوان استاد راهنما: دكتر علي اصغر جعفري 1397/06/26
دانشجو: عليرضا آقاجاني استاد راهنما: دكتر جمال زماني 1397/06/26
دانشجو: حميد رضا نادري فر اساتيد راهنما: دكتر جعفري و دكتر ساداتي 1397/06/26
دانشجو: جلال تركماني استاد راهنما: دكتر مهرداد كازروني 1397/06/26
دانشجو: پژمان نادري استاد راهنما: دكتر مهرزاد شمس 1397/06/26
دانشجو:علي آقاجاني اساتيد پايان نامه: دكتر بهبهاني نيا و دكتر ترابي 1397/06/24
دانشجو: هادي اميري استاد راهنما: دكتر رحمت الله قاجار 1397/06/24
دانشجو: ميرهدايت موسوي استاد راهنما: دكتر محمدرضا شاه نظري 1397/06/24
دانشجو: مسعوده حلي استاد راهنما: دكتر مهرزاد شمس 1397/06/24
دانشجو: مسعود حدادي استاد راهنما: دكتر اميرحسين شامخي 1397/06/24
دانشجو: مرتضي اشراقي استاد راهنما: دكتر فرهنگ هنرور 1397/06/24
دانشجو: محمدرضا رياض الحسين استاد راهنما: دكتر رحمت الله قاجار 1397/06/24
دانشجو: محمد داودي استاد راهنما: دكتر جمال زماني اشني 1397/06/24
دانشجو: محمد ابراهيمي استاد راهنما: دكتر رضا كاظمي 1397/06/24
دانشجو: مجيد صدري استاد راهنما: دكتر سيد علي اكبر موسويان 1397/06/24
دانشجو: مجتبي حاجي محمدي اساتيد راهنما: دكتر شاهاني و دكتر شرعيات 1397/06/24
دانشجو: كامران كياني استاد راهنما: دكتر علي غفاري 1397/06/24
دانشجو: فرشاد بهراميان استاد راهنما: دكتر افسانه مجري 1397/06/24
دانشجو: سيد پوريا قيصريان استاد راهنما: دكتر رحمت الله قاجار 1397/06/24
دانشجو: سعيد خسروي راد استاد راهنما: دكتر جمال زماني اشني 1397/06/24
دانشجو: سپهر فرخي كوچصفهاني اساتيد راهنما: دكتر شاه نظري و دكتر قاسمي 1397/06/24
دانشجو: حميد شوشتر استاد راهنما: دكتر اميررضا شاهاني 1397/06/24
دانشجو: حفيظ الله فتحي پور استاد راهنما: دكتر سيد علي اكبر موسويان 1397/06/24
دانشجو: پدرام والفي استاد راهنما: دكتر شهرام آزادي 1397/06/24
دانشجو: بهاره چايچي استاد راهنما: دكتر مجيد سلطاني 1397/06/24
دانشجو: اميرقاسمي استاد راهنما: دكتر محمدرضا شاه نظري 1397/06/24
دانشجو: آرمان عزيزي استاد راهنما: دكتر رحمت الله قاجار 1397/06/24
دانشجو: رضا گلستاني ثاني استاد راهنما: دكتر رحمت الله قاجار 1397/06/18
دانشجو: آرش رضايي گرجايي استاد راهنما: دكتر آزاده شهيديان 1397/06/18
دانشجو: عاطفه سلماسي استاد راهنما: دكتر مهرزاد شمس 1397/06/17
دانشجو: سعيد قدوس استاد راهنما: دكتر علي غفاري 1397/06/14
دانشجو: فرزين توكلي استاد راهنما: دكتر رحمت الله قاجار 1397/06/12
دانشجو: سيد ميثم موسوي استاد راهنما: دكتر مهدي ظهور 1397/06/12
دانشجو: داريوش اطهري استاد راهنما: دكتر حسين صيادي 1397/06/11
دانشجو: اميرمحمد شامخي استاد راهنما: دكتر اميرحسين شامخي 1397/06/11
دانشجو: نادر آريايي فر استاد راهنما: دكتر فرهنگ هنرور 1397/06/07
دانشجو: رامين شعباني استاد راهنما: دكتر فرهنگ هنرور 1397/06/05
دانشجو: حميدرضا لاري استاد راهنما: دكتر محمدرضا شاه نظري 1397/06/03
<<   <  1 2 3 4 5  ...  >   >>  
دانشكده مهندسي مكانيك
تهران، ميدان ونك، خيابان ملاصدرا، خيابان پرديس، پلاك 7    
كد پستي :    43344 - 19919  
تلفن: 88674747   فاكس: 88674748
 
 
 
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.