۱۳۹۹ شنبه ۲۱ تير
دانشگاه هاي برتر كنسرسيوم مقابله با آلودگي هوا تشكيل دادند
معاون پژوهشي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي گفت: دانشگاه هاي برتر مامور تهيه فهرست انتشار آلاينده هاي هوا در 7 كلانشهر شده اند.
معاون پژوهشي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي گفت: دانشگاه هاي برتر مامور تهيه فهرست انتشار آلاينده هاي هوا در 7 كلانشهر شده اند.

به گزارش روابط عمومي؛ به نقل از مهر، دكتر محمد طالعي  گفت: با حمايت سازمان حفاظت محيط زيست كشور كنسرسيومي ميان دانشگاه هاي برتر با هدف ارائه راهكارها براي رفع مشكل آلودگي هوا در كلان شهرها ايجاد شده است.

وي افزود: در اين كنسرسيوم دانشگاه ها مامور شده اند تا طرح فهرست انتشار آلاينده هاي هوا شامل منابع انسان ساز و ارزيابي سناريوهاي اصلي كاهش آلودگي هوا در كلانشهرها شامل  7 كلان شهر تهران، كرج، اصفهان، تبريز، اراك، اهواز و شيراز را تهيه كنند.

معاون پژوهشي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي تاكيد كرد: اين طرح با هدف استفاده از پتانسيل دانشگاه ها براي حل معضلات آلودگي هواي كلان شهرها تدوين شده است.

طالعي اظهار داشت: اين كنسرسيوم فرصتي براي ايفاي نقش اجتماعي دانشگاه ها در ارائه راهكارهاي حل مشكل آلودگي هواي كلان شهرها به شمار مي رود.

وي افزود: در نظام نوين آموزش عالي، مسئوليت پذيري اجتماعي دانشگاه ها با هدف افزايش تعامل با گروه هاي مختلف مخاطب و به ويژه عموم مردم در راستاي حل مشكلات و معضلات جامعه و صنعت، به عنوان يكي از ماموريت هاي اصلي دانشگاه ها مطرح شده است.

معاون پژوهشي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي گفت: در جوامع پيشرفته اهداف كاركردي دانشگاه به كلاس درس و مرزهاي معمول آموزش و پژوهش محدود نمي شود و عرصه مسئوليت اجتماعي آن به حوزه هاي متنوعي گسترش مي يابد. روشن است در اين عرصه، اجراي طرح­هاي تحقيقات كاربردي و تقاضا محور و معطوف به رفع مشكلات اساسي كشور و نياز صنعت و جامعه از تمام دانشگاه ها و به طور خاص دانشگاه­هاي برتر كشور انتظار مي رود.

طالعي ادامه داد: در اين راستا شوراي معاونان پژوهشي دانشگاه هاي برتر و بزرگ كشور، با توجه ويژه به لزوم هم افزايي و انجام فعاليت هاي تحقيقاتي مشترك ميان دانشگاهي، اقدام به تشكيل كنسرسيوم پژوهشي دانشگاه هاي بزرگ و برتر كشور كرده و اين كنسرسيوم با امضاي روساي 13 دانشگاه سطح يك كشور، تشكيل شده است.

وي اظهار داشت: در اوايل سال جاري با حمايت سازمان حفاظت محيط زيست اين فرصت براي كنسرسيوم فراهم شد تا به منظور ارائه راهكارهاي مواجهه با يكي از مشكلات اساسي كشور كه معضل آلودگي هوا در كلان شهرها است، به طور مؤثر ايفاي نقش كند.

معاون پژوهشي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي خاطرنشان كرد: تهيه سايه انتشار منابع آلاينده هواي شهر اهواز به دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي محول شده است.

طالعي گفت: دسته بندي و تعيين سهم منابع عمده آلاينده هوا، تعيين ضرايب انتشار منابع تاثيرگذار، تدوين استراتژي ها و راهكارهاي كاهش آلودگي متناسب با سهم هر منبع آلودگي هوا و تعيين اثربخشي راهكارها بر ميزان كاهش آلودگي هواي كلان شهرها، از جمله برنامه ها و اهداف اين طرح است.

وي خاطرنشان كرد: يكي از مهم‌ترين شاخص‌هاي رفاه اجتماعي و سلامت جامعه، وجود هواي پاك براي تنفس است. آلودگي هوا مساله پيچيده‌اي‌ است كه حل آن نيازمند اجراي طرح‌هاي موثر و كاربردي است و مشاركت دانشگاه هاي سطح يك كشور در اين طرح، زمينه ساز مشاركت نخبگان علمي در فرآيند تصميم سازي در حوزه سياست گذاري در مواجهه با مسئله آلودگي هواي كلان شهرها را فراهم مي كند.

معاون پژوهشي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي گفت: اميد مي رود، دانشگاه هاي كشور با مرتفع شدن مشكلات و كاستي هاي موجود و توجه مناسب و درخور مسئولان و سياستگذاران حوزه علم، تحقيقات و فناوري، در سال­هاي آينده بيش از گذشته موفق به ايفاي نقش مسئوليت اجتماعي خود در صنعت و جامعه و مشاركت در فرآيند تصميم سازي و تصميم گيري كشور شوند. 
تاریخ:
1397/11/06
تعداد بازدید:
159
منبع:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.