پروژه هاي كارشناسي

 
پایان نامه های کارشناسی
  

1)      کارگر، " طراحی و ساخت قسمت انتهائی یک دستگاه SMD "،  تابستان 72

2)      القانی، " طراحی و ساخت قسمت فوقانی یک دستگاه SMD "،  تابستان 72

3)      مسعود بابائی، " طراحی و ساخت یک تخت کاملاٌ اتومات یک شکنه بیمارستانی " ، تابستان 73

4)      شهرام نیکوکار، "طراحی و ساخت یک ربات با سه درجه آزادی  "،  تابستان74

5)      حشمتی، " طراحی و ساخت قسمتهای مکانیکی دستگاه LOM  قسمت Base " ، پائیز 82

6)      سهند رئیسی، " طراحی و ساخت قسمتهای مکانیکی دستگاه  LOM قسمت Head " ، پائیز 82

7)      کیوان حسینی صفری، " آناليز تجربی و نيمه تئوری پاسخ پلاستيك صفحات ايزوتروپ به بارگذاری موج انفجار"،  زمستان 83

8)      معین صفری، " آناليز تجربی و نيمه تئوری پاسخ پلاستيك صفحات ايزوتروپ به بارگذاری موج انفجار "، زمستان 83

9)      امیرحسین تدین، "  طراحی و ساخت قسمتهای مکانیکی دستگاه SLA قسمت Base " ، تابستان 84

10)   امیر اناری،  " طراحی و ساخت قسمتهای مکانیکی دستگاه SLA قسمت Head " ، تابستان 84

11)   پیمان ترابی– " طراحي و ساخت یک دستگاه نمونه سازي سريع با استفاده از روش نوین SIS" ، شهریور 1388،

12)   هومان پرتوی پور– " ساخت قسمت Base دستگاه SIS از فناوری های زیر شاخه نمونه سازی سریع" ، شهریور 1388،

13)   مرتضی حریریان– " ساخت قسمت Head دستگاه SIS از فناوری های زیر شاخه نمونه سازی سریع" ، شهریور 1388،

14)   محمد حامد قلیوند-"طراحی و ساخت دستگاه نمونه سازی سریع" – شهریور1389
 
 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1391/04/14
تعداد بازدید:
2432
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.