مقالات منتشره در مجلات معتبر

 

مقالات منتشره درمجلات علمی پژوهشی داخلی و خارجی :

 
 

1)                    غلامحسين لياقت - جمال زماني- حميدرضا داغياني- مجتبي صديقي ، " معرفي مكانيزم جديد تاخوردگي در ديوارهاي هاني كمب‌ تحت بارگذاري‌هاي شبه استاتيكي و تعيين استحكام تاخوردگي كامل هاني كمب "، مجله علمی پژوهشی امیر کبیر، سال 14-شماره ب 55 ، سال1382، صفحه- 734- -754

2)                 جمال زماني ، غلامحسين لياقت، حميدرضا داغياني، مجتبي صديقي ، " معرفي مدل تحليلي جديد رفتار هاني كمب با ماده صلب كرنش سختي تحت بارهاي فشاري شبه استاتيكي " ،  مجله علمی پژوهشی مدرس شماره 17 سال 1383، صفحه 1-10

3)                 كيوان حسيني صفری،  جمال زماني ، محمد رضا خلیلی ، " آناليز تجربی و نیمه تئوری پاسخ پلاستيك صفحات ایزوتروپ به بارگذاری موج انفجار "، مجله علمی پژوهشی مواد پر انرژی شماره 2-1385، 43-50

4)                  علی علوی نیا، جمال زمانی ، سید جمال الدین موسوی ، " شبیه سازی عددی انفجار بر روی دال های بتونی" ، مجله علمی پژوهشی مواد پر انرژی شماره 2-1385، 50-56

5)                  سيد وحيد حسيني، جمال زماني ، ابوالفضل درويزه، مجيد سليماني ، " تحليل تجربي و عددي تاثير پارامترهاي هندسي و مکانيکي در نيروي لهیدگی جاذبهاي انرژي چهارگوش تحت بارگذاري محوري(قسمت اول) " ، نشریه علمی پژوهشی مکانیک و هوا فضا، جلد2 شماره2 زمستان 1385

6)                  امير رفاهی، جمال زمانی ، حسين قزل اياق ، " طراحی و ساخت دستگاه ايمپالس‌متر برای اندازه‌گيری ايمپالس حاصل از بارگذاری انفجاری در هوا" ،  مجله علمی پژوهشی مواد پر انرژی، شماره 3- 1385

7)                 جمال زماني ، ابولفضل درویزه، مسعود ضیاء بشرحق، مجید سلیمانی، " تحلیل تجربی نیروی تاخوردگی سلول اکسترود جدار نازک تحت بارگذار شعاعی شبه استاتیکی " ،  مجله علمی پژوهشی مدرس ، شماره 31،صفحه 91-102، بهار 1387

8)                  جمال زمانی ، امير رفاهی اسکوئي، " تحلیل تجربی تاثیرات نرخ کرنش بر رفتار سازه های بتنی در بارگذاری های حاصل از موج انفجار و معرفی یک مدل ریاضی جدید رفتاری بتن " ، مجله علمی پژوهشی شریف، شماره 2/48، ISSN 1028-7167 ، صفحه 73-82 ، تابستان 1388

9)                  جمال زماني ، مهدي فروتن، " طراحي و ساخت قالب پره متحرك توربين گازي با استفاده از تكنولوژيهاي نمونه‌سازي سريع(RP) و ابزار‌سازي سريع(RT) " ، مجله علمی پژوهشی امیر کبیر، سال - شماره 69 ، سال1387

10)               جمال زماني، " ادغام مغزافزاری در خودرو سازی "،  مجله علمی اندیشه گستر، - شماره 82، صفحه 24-28، شهریور سال 87

11)               جمال زماني ، روح ا.. صالحی، شعبانعلی توحیدی ، " طراحي و ساخت دستگاه آزمون مخازن جدارنازک تحت بارگذاری داخلی با نرخ متغیر" ، مجله علمی ترویجی مهندسی مکانیک، انجمن مهندسان مکانیک ایران، شماره 62 صفحه 24-33 ، سال 1387

12)               جمال زماني ، علی شکوه فر، پوریا پاسبخش، " تاثیر تقویت کننده های مختلف بر روی خواص حرارتی،سایشی و ریز ساختاری کامپوزیت های زمینه فنولیک" ، مجله علمی پژوهشی فنی و مهندسی مدرس، شماره 32، صفحه 47-57 ، تابستان 1387

13)               جمال زماني ، غلامحسين لياقت ، مهران حشمتی، میرمسعود باقری، " آناليز تجربي سازه­های لانه زنبوري تحت بارگذاری‌ انفجاری" ، مجله علمی پژوهشی مواد پرانرژی، ISSN 1737-3629 ، شماره 2/ از سال سوم، صفحه 41-49 ، زمستان 1387

14)               جمال زماني ، سيّد مسعود باقري، علي مهدي پور عمراني، " ارائه مدل ریاضی در پیشبینی استحکام برشی اتّصالات روکش شده انفجاری یا استفاده از اتصال اسکارف آلومينيوم و مس بوسيله جوشکاري انفجاري " ، مجله علمی پژوهشی مکانیک و هوا فضا، ISSN 1609-5707 ، جلد 5، شماره 3 ، صفحه 13 - 27 ، 1388

15)               جمال زماني ، سيّد مسعود باقري، علي مهدي پور عمراني، " اتّصال گوهاي فلزات آلومينيوم و مس بوسيله جوشکاري انفجاري و بررسي فصل مشترک اتّصال " ، ، مجله علمی پژوهشی مکانیک و هوا فضا، ISSN 1609-5707 ، جلد 5، شماره 3 ، صفحه 27 - 41 ، 1388

16)               جمال زماني ، سيّد مسعود باقري، علي مهدي پور عمراني، " اصلاح مدلهای بارگذاری انفجاری به وسیله ایجاد اتصال اسکارف بین فلزات غیر همجنس آلومینیم و مس بوسیله جوشکاری انفجاری" ، ، مجله علمی پژوهشی شریف، دوره 3-26 شماره 1 ، ISSN 1028-7167 ، صفحه   119-   127 ،   

17)               جمال زماني، سيد هادي معتمد الشريعتي، علي کدخدا قمصري، علي اصغر شيخي کوهسار ، بررسي اثر نرخ كرنش در ورق هاي دايروي تحت بارگذاري ديناميكي با معرفي نسبت واماندگي ديناميکي به استاتيکي" ، مجله علمی پژوهشی مواد پر انرژی، شماره 3- 1385 ، ISSN 1737-3629 ، سال پنجم، جلد 10، شماره2، صفحه 73- 79، 1389

18)               میثم غیاثوند، جمال زمانی، محمد دیانی، " بررسی عوامل موثر بر جذب انرژی فوم فلزی"  ، مجله علمی پژوهشی فنی و مهندسی امیر کبیر، شماره   ، صفحه   -   ،       

19)               میثم غیاثوند، جمال زمانی، محمد دیانی، " اثر ساختارچگالی و ارتفاع بر روی خواص مکانیکی فوم فلزی سلول بسته"  ، مجله علمی پژوهشی                         ، شماره   ، صفحه   -   ،       

20)               حل تحلیلی کمانش استاتیکی مخروط کامپوزیتی ناقص تحت بارگذاری خارجی

21)               جمال زمانی، محمد شرعیات ، محمدعلی بوربور اژدری، سینا جلیلی، مسعود جعفری

22)               بررسی تجربی و عددی پایداری پوسته کامپوزیتی مخروطی تحت فشار هیدرواستاتیک خارجی

23)               جمال زمانی، رضا کاظمی ، مسعود جعفری، سینا جلیلی، محمد علی بوربور اژدری

24)               بررسی تجربی پایداری دینامیکی پوسته مخروطی کامپوزیتی تحت فشار خارجی

25)               جمال زمانی، محمد شرعیات، سینا جلیلی، مسعود جعفری، محمد علی بوربور اژدری

26)               حل تحلیلی و عددی کمانش دینامیکی پوسته مخروطی کامپوزیتی ناقص تحت بارگذاری خارجی

27)               جمال زمانی، محمد شرعیات، محمد علی بوربور اژدری، مسعود جعفری، سینا جلیلی

 
 
 
 
 

1)         P.Pasbakhsh , J. Zamani, A. shokuhfar , " The effect of various reinforcements on the Ablation, thermal And microstructural properties of phenolic matrix composite ", Journal Of Key Engineering Materials, Volume 334 - 335

2)         Zamani, Ghamsari , " Theoretical and experimental analysis of plastic response of isotropic circular plates subjected to underwater explosion loadin ", Materialwissenschaft und Werkstofftechnik Journal , Vol. 39, No 2, 171-176, 2008

3)         Zamani, ,Fakhri ,Ghamsari , " Experimental Analysis of the folding force in thin wall extruded cells under quasi-static in-plane loading ", Materialwissenschaft und Werkstofftechnik Journal , Vol. 39, No 2, 176-182, 2008,

4)         J. Z. Ashani, S. M. Bagheri , " Explosive scarf welding of aluminum to copper plates and their interface properties ", International Journal of Materialwissenschaft und Werkstofftechnik   0933-5137   , No 40, Issue 09. P 655-719 , 2009

5)         J. Z. Ashani, S. M. Bagheri , " A New Approach To Predict of Mechanical Properties At The Interface of Aluminum /Copper Explosive Cladding by Explosive Scarf Welding", Iranian Journal of Materials Science & Engineering ISSN 1735-0808 , Vol. 6, Number 4, Autumn 2009

6)         J. Zamani ., K. H. Safari., A. K. Ghamsari ., and A. Zamiri, " Experimental analysis of clamped AA5010 and steel plates subjected to blast loading and underwater explosion " , Journal of Strain Analysis for Engineering Design, 2011, 46, 201-212

7)         J. Zamani ., K. H. Safari., A. K. Ghamsari ., and A. Zamiri, " Experimental, Theoretical Studies on the Response of Square Plates Subjected to blast Loading " , Journal of Strain Analysis for Engineering Design, 2011, 46

8)         V. Hadavi, J. Zamani, " Theoretical Calculation of the Maximum Radial Deformation of a Cylindrical Shell under Explosive Forming by a New Energy Approach" , The Journal of Mechanical Engineering Science,Part C.  Vol. 226,  Issue 3, 576-584

9)         V. Hadavi, J. Zamani, " Theoretical, Experimental and Numerical (FEM) Investigation on the Behavior of Tubular Shells under Internal Blast Loading" , The Journal of Mechanical Engineering Science,Part C.  Vol. 226,  Issue 3, 576-584

 
تاریخ به روز رسانی:
1391/04/13
تعداد بازدید:
2676
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.