گزارشهاي علمي

 
         گزارشات فنی منتشره:
 

  1)      بررسی تجربی رفتار موج انفجار بر روی دو نوع سازه مقاوم

  2)      اندازه گيري مشخصات توسعه موج انفجار

  3)      فرضيات ساده کننده براي مدلسازي بارگذاري انفجاري در مخزن

  4)      پدیده انفجار و پارامترهای مرتبط

  5)      بارگذاري ناشي از انفجار

  6)      بررسي اثرات انفجار بر روي سازه هاي بتني

  7)      سرعت انفجار در درون ماده منفجره

  8)      استفاده از مدلهاي مقياسي در شكل دهي انفجاري

  9)      روشهای اندازه­گيري پارامترهاي مؤثر انفجار

10)       سازه هاي متخلخل 

11)       معرفی يك نوع مكانيزم تاخوردگي انبساطي داراي مفاصل متحرك و ثابت در جاذبهای انرژی

12)       مدل سازي عددي اثرات انفجاري و سازه بتني

13)       اندازه گيري مشخصات توسعه موج انفجار

14)       بررسي رفتار استاتيک و ديناميک پوسته حامل مواد منفجره

15)       طراحي و ساخت ايمپالس متر

16)       بي بعد سازي و Scaling حامل مواد منفجره

17)       ارائه مدل Scaling حامل و پروفايل فشار
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1391/06/27
تعداد بازدید:
1885
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.