مقالات منتشره در كنفرانسها
 

  
مقالات منتشره در کنفرانس های بین المللی  داخلی و خارجی
  
 1. غلامحسین لیاقت ، جمال زمانی - " تاثیر عوامل مهم هانی کمب در مقاومت به بارهای ضربه ای "،(کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک " اریبهشت 1381- تهران)"
 2. غلامحسين لياقت، جمال زماني، مجتبي صديقي، حميدرضا داغياني – " شكل پذيري سازه هاي هاني كمب تا حد لهيدگي كامل(مچالگي) تحت بارهاي ناشي از انفجار" ،( پنجمین کنفرانس ساخت و تولید ایران، دانشگاه تربیت مدرس تهران بهمن 1381)   
 3. غلامحسین لیاقت ، جمال زمانی - " شكل پذيري سازه هاي لانه زنبوري(هاني كمب)تا حد مچالگي كامل و معرفي مكانيزم تاخوردگي جديد" اریبهشت 1382- مشهد مقدس
 4. جمال زماني، غلامحسين لياقت _ " شكل پذيري سازه هاي مقاوم ( متخلخل) با خاصيت « صلب- كرنش سختي» تحت بارهاي فشاري شبه استاتيكي" ( ششمین کنفرانس ساخت و تولید ایران، دانشگاه تربیت مدرس تهران دی 1382) 
 5. جمال زماني، مهرداد وحدتي ، جواد قاسمي _ " بررسي شكل پذيري و استحكام سازه‌هاي متخلخل تحت بارهاي ناشي ازموج انفجار با استفاده از نرم افزارالمان محدود (Ls-Dyna) " ( ششمین کنفرانس ساخت و تولید ایران، دانشگاه تربیت مدرس تهران دی 1382) 
 6. جمال زماني، غلامحسين لياقت – " ارائه مدل تحليلي مچالگي سازه هاي متخلخل تحت بارهاي انفجاري فشاري"، سازمان هوافضا دی ماه 1382- تهران
 7. جمال زماني ، باران بهرنگ راد ، مهران سفيدگران - " بررسی تحليلی تغييرات رفتار شعاع سطح توروئيدی المان گوشه تحت بارگذاری انفجاری" ،(کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک " اریبهشت 1383-دانشگاه تربیت مدرس تهران)
 8. جمال زماني ،بهرنگ باران ، امير رفاهي –"آناليز تجربي مچالگي كامل( Prefect Densification)  در سازه هاي جاذب انرژی تحت بارگذاري شبه استاتيكي فشاري "( اولين کنگره بين المللی (هفتمين کنگره ملی) مهندسی ساخت و توليد ايران -تهران- دانشگاه تربيت مدرس آذرماه ۱۳۸۴ )
 9. جمال زمانی،  ابوالفضل درويزه ، مجيد سليمانی، امير رفاهی –" بررسي تجربي لهيدگي شعاعي لوله هاي جدار نازك بين دو صفحه صلب با كاربرد جاذب انرژي " ( اولين کنگره بين المللی (هفتمين کنگره ملی) مهندسی ساخت و توليد ايران -تهران- دانشگاه تربيت مدرس آذرماه ۱۳۸۴ )
 10.  مهدي فروتن مقدم، جمال زماني، عليرضا درويش، علي عابديان، سعيد جواديان - " طراحي و ساخت قالب تزريق موم يك نمونه پره متحرك توربين گازي با رويكرد به تكنولوژيهاي نمونه‌سازي سريع(RP) و ابزار‌سازي سريع(RT) "، کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک ، اریبهشت 1384- اصفهان
 11.  مهران سفيدگران، جمال زماني, علي مظفري- " آناليز رفتار المان گوشه تحت بارگذاري انفجاري بروش اجز محدود" ،کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک، اریبهشت 1385- اصفهان
 12.  جمال زماني ،كيوان حسيني صفری، محمد رضاخلیلی- " آناليز تئوری وتجربی پاسخ پلاستيك صفحات مربعی تحت   بارگذاری انفجاری يكنواخت" ،کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک، اریبهشت 1385- اصفهان
 13. جمال زماني ، ابوالفضل درویزه،غلامحسین لیاقت، مجیدسلیمانی - " آنالیزتجربی وعددی مچالگی کامل سازه های جدار نازک باسطح مقطع مربع به کمک نرم افزارLs-Dyna" ،کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک، اریبهشت 1385- اصفهان
 14. جمال زماني ، مجیدسلیمانی ، ابوالفضل درویزه ، غلامحسین لیاقت – " آنالیزتجربی میزان تاثیرتنش تسلیم وپارامترهندسی ارتفاع در فولدینگ سازه های اکسترودآنیل شده تحت بارگذاری out of plane" ،کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک، اریبهشت 1385- اصفهان
 15. جمال زماني ، امير رفاهی اسکوئي – " رفتار ديناميکی سازه های بتونی در برابر نرخ کرنش های حاصل از انفجار" ،کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک، اریبهشت 1385- اصفهان
 16. جمال زماني ، عليرضا نوتاش، امير رفاهی- " رفتار ديناميکی سازه تحت موج حاصل از انفجار و اندازه گیری آن توسط دستگاه ايمپالس متر" ،کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک، اریبهشت 1385- اصفهان
 17. سيدوحيد حسيني، جمال زماني –" آناليز عددي و تجربي ميزان تاثير trigger بر رفتار سازه‌هاي سلولي جدارنازک با سطح مقطع مربعي تحت بار شبه استاتيکي " ،کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک، اریبهشت 1385- اصفهان
 18. سيدوحيد حسيني ، جمال زماني – " آناليز عددي و تجربي جاذب انرژي سلولي با سطح مقطع مربعي تحت بار شبه استاتيکي out of plane " ،کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک، اریبهشت 1385- اصفهان
 19. جمال زماني ، سيدوحيد حسيني، اميررفاهي،علي‌علوي‌نيا – " آناليز عددي و تجربي رفتارخمشي بتن تحت بارگذاري حاصل از موج انفجار " ،کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک، اریبهشت 1385- اصفهان
 20. جمال زماني ، عليرضا درويش، مهدي فروتن مقدم – " استفاده از تكنولوژي استريو‌ليتوگرافي بمنظور مدلسازی و ساخت قالب تزريق موم برای يك نمونه پره متحرك توربين گازي " ،کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک، اریبهشت 1385- اصفهان
 21. ابوالفضل خلخالی ، مجیدسلیمانی ،ابوالفضل درویزه، نادرنریمانزاده، جمال زماني – " مدلسازی ميزان جذب انرژی سلول جدار نازك با سطح مقطع مربع با استفاده از شبکه عصبی چند جمله‌ای و الگوریتم ژنتیک " ،کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک، اریبهشت 1385- اصفهان
 22. ابوالفضل درویزه ، جمال زماني ، سید علی توکلی ، منصور درویزه ، احود باقری – " بررسی تجربی میزان انرژی سازه های جدار نازک فلزی تقویت شده با فوم " ،کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک، اریبهشت 1385- اصفهان
 23. مهدی عليزاده يزدی، ابوالفضل درويزه، غلامحسین لیاقت، جمال زماني –" آناليز تجربی تأثير پارامتر نسبت لاغری در نيروی لهيدگی متوسط و ميزان جذب انرژی ويژه سازه های جدارنازک "- اولين كنفرانس شکل دهي فلزات انجمن مهندسان مکانيک ايران - آذر 1385-  تهران - ايران
 24. حسام بقاِيرِي، جما ل زمانی ،فرِيد سِيد شِيرازِي، " بررسِي طراحي، ساخت و نحوه عملکرد مجموعه هد و صفحات ساخت و تغذِيه در دستگاه 3D PRINTING"- اولين كنفرانس شکل دهي فلزات انجمن مهندسان مکانيک ايران، آذر 1385- تهران    
 25. جمال زماني ، سعيد جواديان، هومان پرتوی پور، مرتضی حریریان- " بهينه سازی پارامتريک دقت و صافی سطح قطعات از جنس رزين اپوکسی با دستگاه استريوليتوگرافی با استفاده از روش DOE " اولين كنفرانس شکل دهي فلزات انجمن مهندسان مکانيک ايران - آذر 1385-  تهران - ايران
 26.  هو مان پرتوی پور، جمال زمانی، مرتضی حريريان – " ساخت يک لايه RP بوسیله تف جوشی پودرهای پليمری توسط انرژی تابشی "اولين كنفرانس شکل دهي فلزات انجمن مهندسان مکانيک ايران - آذر 1385-  تهران - ايران
 27.  مهران سفیدگران، علي مظفري، جمال زمانی – آناليز تاثیر نرخ بارگذاری در رفتار المان گوشه غیر انبساطی حاده ، تحت بارگذاری شبه استاتيكي و ديناميكي بکمک Ls-Dyna "- نخستین همایش سازه های هوا فضائی و سیستمهای جدایش- آذر 1385
 28.  پوريا پاس بخش، جمال زماني , علي شکوه فر، مهدی ظهور- " طراحی و ساخت کامپوزیت مقاوم به تنش های حرارتی "- نخستین همایش سازه های هوا فضائی و سیستمهای جدایش- آذر1385
 29.  مهدی عليزاده يزدی ، جمال زماني  ، ابوالفضل درويزه، منصور درويز ، غلامحسین لیاقت – " آناليز تجربی سازه های جدارنازک مونو سلول و بررسی تأثير پارامتر هندسی در نيروی لهيدگی متوسط ويژه " - نخستین همایش سازه های هوا فضائی و سیستمهای جدایش- آذر1385
 30.  جمال زمانی، علی شکوه فر، پوریا پاسبخش – " طراحی و ساخت کامپوزیت مقاوم به تنش های حرارتی " دومین کنفرانس بین المللی و ششمين کنفرانس سراسری انجمن هوا فضای ايران- اسفند 1385- دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی
 31.  سِيد فرِيد سِيد شيرازِي ، جما ل زمانِي ، حسام بقاِيرِي –" ساخت مدل رزيني پره توربوشارژ توربین توسط روشهاي QUICK CAST و قالبهاي EP و Si و مقايسة بين آنها" - دومین کنفرانس بین المللی و ششمين کنفرانس سراسری انجمن هوا فضای ايران- اسفند 1385- دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی
 32.  جمال زماني ، علی مظفری ، عليرضا نوتاش ، علی کدخدا قمصری –" بررسي تجربي فشار ديناميکی ناشی از انفجار بر اساس فاصله مقياس بندی شده براي دو نوع ماده منفجره " - دومین کنفرانس بین المللی و ششمين کنفرانس سراسری انجمن هوا فضای ايران- اسفند 1385- دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی
 33.  جمال زمانی ، مسعود ضیا بشرحق، عليرضا نوتاش ، علی کدخدا قمصری - " انالیز تجربی شکست استوانه های فلزی در نرخ کرنشهای بالا " - دومین کنفرانس بین المللی و ششمين کنفرانس سراسری انجمن هوا فضای ايران- اسفند 1385- دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی
 34.  جمال زمانی، ابوالفضل درویزه، مسعود ضیاء بشرحق، مهدی عليزاده يزدی " آناليز تجربي جاذبهای انرژی با ديواره منفرد و دوبل تحت بارگذاريOut Of Plane شبه استاتيکي " - دومین کنفرانس بین المللی و ششمين کنفرانس سراسری انجمن هوا فضای ايران- اسفند 1385- دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی
 35.  جمال زمانی ، مهدی نیک روش آرانی، ابوالفضل درویزه، مجیدسلیمانی - " آنالیزعددی فولدینگ المان کامل و المان گوشه درسازه های جاذب انرژی تحت بارگذاري محوري شبه استاتیکی به کمک نرم افزار  Ls-Dyna" - دومین کنفرانس بین المللی و ششمين کنفرانس سراسری انجمن هوا فضای ايران- اسفند 1385- دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی
 36. پوريا پاس بخش، جمال زماني ، علي شکوه فر– " ساخت کامپوزيتهاي مقاوم به شوکهاي انفجاري " - کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک " اریبهشت 1386- امیرکبیر تهران
 37. جمال زماني ، غلامحسين لياقت، علی کدخدا قمصری " آنالیز تجربی هاني كمب‌ تحت بارگذاري‌هاي دینامیکی حاصل از موج انقجار" - دومين كنگره بين­المللي (هشتمين کنگره ملي) مهندسي ساخت و توليد ايران - آذرماه 1386   تهران- دانشگاه علم و صنعت
 38. جمال زمانی، سید علی فاطمی، سعيد جواديان، هومان پرتوی پور،  رضا مرسلوئی " طراحی و ساخت سيستم فايبر اپتيک براي انتقال پرتو ليزر در دستگاه نمونه سازي سريع استريوليتوگرافي " - دومين كنگره بين­المللي (هشتمين کنگره ملي) مهندسي ساخت و توليد ايران - آذرماه 1386   تهران- دانشگاه علم و صنعت
 39. رضا مرسلوئی ، جمال زمانی  " تحلیل آماری دقت ابعادی الگوهای مومی بکار رفته در ریخته گری دقیق پره های توربین" - دومين كنگره بين­المللي (هشتمين کنگره ملي) مهندسي ساخت و توليد ايران - آذرماه 1386   تهران- دانشگاه علم و صنعت
 40. علی مراوندی، مجید سلیمانی، جمال زمانی ، علی جمالی، " ارائه یک مدل ریاضی جهت تعیین میزان انرژی جذب شده بر اساس تکنیک الگوریتم ژنتیک و نیروال نتورک " - دومين كنگره بين­المللي (هشتمين کنگره ملي) مهندسي ساخت و توليد ايران - آذرماه 1386   تهران- دانشگاه علم و صنعت
 41. کیوان صفری، محمد موسوی، جمال زمانی ، "مود شکست لوله در فرآیند هیدرو فرمینگ " - دومين كنگره بين­المللي (هشتمين کنگره ملي) مهندسي ساخت و توليد ايران - آذرماه 1386   تهران- دانشگاه علم و صنعت
 42. جمال زمانی ، ريحانه زماني اشني، " آناليز عددي رفتارخمشي بتون تحت بارگذاري موج حاصل از انفجار" - دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی، 4و5 دی ماه 1386- دانشگاه تهران
 43. جمال زمانی ، ريحانه زماني اشني " شبيه سازي تجربي رفتار سازه هاي بتوني در بارگذاري هاي حاصل از موج انفجار" – دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی، 4و5 دی ماه 1386- دانشگاه تهران
 44. امید صالحی ، جمال زمانی" بررسی تاپیر روش ساخت کامپوزیت های کربن/ فنولیک بر مقاومت فداشوندگی آنها " - کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید، نجف آباد، اسفند 1386
 45. امید صالحی ، جمال زمانی " تاثیر افزودنیهای مختلف بر خواص مکانیکی، حرارتی و فداشوندگی کامپوزیتهای کربن/ فنولیک " کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید، نجف آباد، اسفند 1386
 46. جمال زمانی ، رضا مرسلوئی" کاربرد ابزارسازی سریع در تولید الگوهای مومی بکاررفته در فرآیند ریخته گری دقیق پره های توربین گازی" کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید، نجف آباد، اسفند 1386
 47. رضا مرسلوئی، جمال زمانی " بررسی و تحلیل انقباضات و انحرافات ابعادی مومهای به کار رفته در ساخت پره های توربین " هفتمين همايش سالانه (بين­المللي) انجمن هوا فضاي ايران ، تهران، دانشگاه صنعتي شريف، 30 بهمن - 2 اسفند 1386
 48. جمال زمانی ، محمد حسين بنويدي، مهدي دائمي، بشير بهجت، ،مهدي آقايی " بررسي تحليلي و عددي اتصال مخروط ناقص و استوانه جدار نازک تحت فشار داخلي " هفتمين همايش سالانه (بين­المللي) انجمن هوا فضاي ايران ، تهران، دانشگاه صنعتي شريف، 30 بهمن - 2 اسفند 1386
 49.  علي کدخدا قمصري، جمال زماني،علي شيخي کوهسار،هادي معتمدالشريعتي، امين ضميري- " بررسي تحليلي و تجربي حساسيت نسبت به نرخ کرنش در يک ورق ايزوتروپ با شرايط مرزي مشخص تحت بارگذاري انفجاري زيرآب " هفتمين همايش سالانه (بين­المللي) انجمن هوا فضاي ايران ، تهران، دانشگاه صنعتي شريف، 30 بهمن - 2 اسفند 1386
 50. میر مسعود باقری، جمال زمانی، علی مهدی پور عمرانی، " روش نوینِ اتّصال فلزات آلومینیوم به مس در حالت اسکارف بوسیلۀ جوشکاری انفجاری"، همايش ملي مهندسي مكانيك NCME2008 ايران، دانشگاه آزاد اسلامي خميني شهر،آبان1387
 51. احسان اعتمادی، اکبرآفاقی خطیبی، جمال زمانی اشنی، "بررسی پارامتر­های موثر نیروی تماس در بارگذاری ضربه­ای بر تیر ساندویچی با هسته FGM"، هشتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن هوا فضای ایران، دانشگاه صنعتی مالک اشتر ، 29 بهمن تا 1 اسفند ماه 1387
 52. امین ضمیری، جمال زمانی، علی مضفری، وحید هادوی "پاسخ دینامیک-پلاستیک سازه سرجنگی تحت بارگذاری انفجاری"، هشتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن هوا فضای ایران، دانشگاه صنعتی مالک اشتر ، 29 بهمن تا 1 اسفند ماه 1387
 53. امین ضمیری، جمال زمانی، روح الله حسینی، وحید هادوی " اثر نرخ کرنش بر تغییر شکل و شکست پوسته­های جدار نازک فلزی تحت بارگذاری دینامیکی"، هشتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن هوا فضای ایران، دانشگاه صنعتی مالک اشتر ، 29 بهمن تا 1 اسفند ماه 1387
 54. مهدیار کامرانی، جمال زمانی، وحید هادوی "اندازه­گیری اثر سازه حامل بر ایمپلس حاصل از انفجار توسط یک دستگاه ایمپالس متر" ، هشتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن هوا فضای ایران، دانشگاه صنعتی مالک اشتر ، 29 بهمن تا 1 اسفند ماه 1387 – هشتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن هوا فضای ایران،29 بهمن تا 1 اسفند ماه 1387- دانشگاه صنعتی مالک اشتر
 55. وحید هادوی، علی مضفری، جمال زمانی، مهدی دائمی "بررسی عوامل موثر بر تغییر شکل سازه­های استوانه­ای جدار نازک تحت بارگذاری انفجاری در قالب یک پارامتر تخریب بی بعد" ، هشتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن هوا فضای ایران، دانشگاه صنعتی مالک اشتر ، 29 بهمن تا 1 اسفند ماه 1387
 56.  وحید هادوی، جمال زمانی، علی مظفری، علی قمصری "آنالیز تجربی اثر استفاده از محیط واسط در بارگذاری انفجاری سازه­های استوانه­ای جدار نازک"، هشتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن هوا فضای ایران، دانشگاه صنعتی مالک اشتر ، 29 بهمن تا 1 اسفند ماه 1387
 57.  میر مسعود باقری، جمال زمانی، علی مهدی پور عمرانی، " اجرای اتصال اسکارف در فلزات آلومينيوم و مس بوسيله جوشکاری انفجاری و بررسی تاثير متغيرهای فرايند بر خواص مکانيکی آن"، هشتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن هوا فضای ایران، دانشگاه صنعتی مالک اشتر ، 29 بهمن تا 1 اسفند ماه 1387
 58. مهدیار کامرانی، جمال زمانی، محمد حسین بنویدی، " اندازه­گیری تجربی ایمپالس حاصل از انفجار در هوا بوسیله دستگاه ایمپالس متر" ، نهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران، دانشگاه بیرجند 15-13 اسفند 1387
 59.  امین ضمیری، جمال زمانی، علی مضفری، وحید هادوی، " بررسی تحلیلی و تجربی شکل­دهی انفجاری پوسته­های نازک آلومینیومی" ، نهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران، دانشگاه بیرجند 15-13 اسفند 1387
 60.  امین ضمیری، جمال زمانی، علی مضفری، وحید هادوی، مهدیار کامرانی، " ارائه مدل نیمه تجربی برای شکل دهی دینامیکی پوسته­های استوانه- مخروط آلومینیومی" ، نهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران، دانشگاه بیرجند 15-13 اسفند 1387
 61.  امین ضمیری، جمال زمانی، علی قمصری، مهدیار کامرانی، " بررسی تحلیلی و تجربی شکل دهی انفجاری ورقهای جدار نازک دایروی" ، نهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران، دانشگاه بیرجند 15-13 اسفند 1387
 62.  جمال زمانی اشنی، روح الله حسینی پیرحیاتی، مهدیار کامرانی، " بررسی تجربی رفتار سازه­های استوانه-مخروط و مقایسه با پوسته­های استوانه­ای با شعاع یکسان" ، نهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران، دانشگاه بیرجند 15-13 اسفند 1387
 63.  جمال زمانی اشنی، روح الله حسینی پیرحیاتی، مهدیار کامرانی، " آنالیز تجربی رفتار سازه­های جدار نازک استوانه­ای تحت فشار دینامیک" ، نهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران، دانشگاه بیرجند 15-13 اسفند 1387
 64.  وحید هادوی ، جمال زمانی، علی مظفری، امین ضمیری، مهدیار کامرانی، " بررسی اثر استفاده از محیط واسط در شکل­دهی انفجاری سازه­های استوانه­ای جدار نازک" ، نهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران، دانشگاه بیرجند 15-13 اسفند 1387
 65.  وحید هادوی، جمال زمانی، علی مضفری،امین ضمیری، مهدیار کامرانی، " آنالیز تجربی شکل دهی سازه های جدار نازک با استفاده از محیط واسط آب" ، نهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران، دانشگاه بیرجند 15-13 اسفند 1387
 66.  میر مسعود باقری،جمال زمانی، " اتصال اسکارف فلزات آلومینیوم به مس بوسیله جوشکاری انفجاری" ، نهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران، دانشگاه بیرجند 15-13 اسفند 1387
 67. مرتضی حریریان، جمال زمانی، هومان پرتوئی­پور، " ارایه­ی روشی نوین در نمونه­سازی سریع و بررسی نحوه­ی عملکرد آن" ، نهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران، دانشگاه بیرجند 15-13 اسفند 1387  
 68. مهديار كامراني، جمال زماني، " اندازه‌گيري ايمپالس‌ حاصل از انفجار ماده منفجره با سازه و بدون سازه توسط يك دستگاه ايمپالس‌متر و مقايسه نتايج" ، هفدهمين كنفرانس سالانه (بين‌المللي) مهندسي مكانيك ISME2009 ، ايران، تهران، دانشگاه تهران، ارديبهشت 1388
 69.  مهدی آقایی، جمال زمانی، محمد حسین بنویدی، مهدیار کامرانی، " پیش بینی فروریزش پلاستیک پوسته­های مخروطی تحت فشار داخلی استاتیکی به روش تحلیلی"، هفدهمين كنفرانس سالانه (بين‌المللي) مهندسي مكانيك ISME2009 ، ايران، تهران، دانشگاه تهران، ارديبهشت 1388
 70. جمال زمانی، محمد دیانی، میثم غیاثوند، " تولید فوموفلزی سلول بسته استحکام بالا با استفاده از روش ریخته­گری" ، دهمين کنفرانس مهندسي ساخت و توليد ايران، اسفند 1388 بابل ، دانشـگاه صنعتی نوشیروانی بابل
 71. سید علی فاطمی، جمال زمانی ، سید امید میر محمد صادقی، سیامک اکبر زاده، " تاثیر فشار کوبشی در قطعات تولید شده از طریق ذوب جزیی پودر استیل" ، دهمين کنفرانس مهندسي ساخت و توليد ايران، اسفند 1388 بابل ،  دانشـگاه صنعتی نوشیروانی بابل
 72. مجید نادمی، جمال زمانی، علی مظفری، " طراحی و ساخت یک سیستم کامپوزیتیخود ترمیم با استفاده از میکرو کپسول­های شیشه" ، هجدهمین کنفرانس سالانه بین­المللی مهندسی مکانیک ایران ISME2010، دانشگاه صنعتی شریف، 21 تا 23 اردیبهشت 1389
 73. جمال زمانی ، محمد حسین سیادتی ، محمد دیانی ، میثم غیاثوند ، " بررسی اثر دما پیش گرم قالب و ارتفاع راهکاه بارریزی بر روی خ.اص فشاری فوم فلزی کامپوزیتی " ، چهارمین همایش مشترک مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران - دانشگاه علم و صنعت ایران ، 25-22 آبان 1398
 74. جمال زمانی، محمد حسین سیادتی، محمد دیانی، میثم غیاثوند، "ساخت فوم فلزی کامپوزیتی با ساختار منظم و بررسی خواص مکانیکی آن در تست فشار" ، چهارمین همایش مشترک مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران - دانشگاه علم و صنعت ایران ، 22-25 آبان 1389
 75. جمال زمانی ، مهران حشمتی ، حمید رخی باغستانی ، "شبیه سازی شکل گیری جت حاصل از خرج گود و نفوذ آن در هدف فلزی به کمک کد LS-DYNA " ، نوزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران ISME ، دانشگاه بیرجند ، 20 تا 23 اردیبهشت 1390
 76.  جمال زمانی، ادبی، سید هادی معتمدالشریعتی، علی کدخدا قمصری، " بررسی تحلیلی و تجربی تغیر شکل یک سازه ایزوتروپ تحت بارگذاری موج شوک با محیط واسط سیال" ، اولین همایش بینالمللی مواد منفجره، پیروتکنیک و پیشرانه، 6-8 تیر ماه 1390، تهران
 77. جمال زمانی، احمدنیا، سید هادی معتمدالشریعتی، علی کدخدا قمصری، " نسبت فشار واماندگی دینامیک به استاتیک در ورق­های دایروی کاملاٌ گیردار تحت بارگذاری با نرخ کرنش بالا " ، اولین همایش بینالمللی مواد منفجره، پیروتکنیک و پیشرانه، 6-8 تیر ماه 1390، تهران
 78. جمال زمانی، برزگر، سید هادی معتمدالشریعتی، علی کدخدا قمصری، " اندازه­گیری ایمپالس حاصل از بارگذاری انفجاری با استفاده از نرم­افزار AUTO-DYN " ، اولین همایش بینالمللی مواد منفجره، پیروتکنیک و پیشرانه، 6-8 تیر ماه 1390، تهران
   
 

1.     J. Zamani, A. Refahi – " Experimental Analysis of Concrete behavior under Dynamic loading caused by explosion " , , !st International Congress on Seismic Retrofitting , Appril, 2006 "

2.     J. Zamani , S.V. Hossini – " Numerical Analysis of bending behavior of Concrete under Dynamic loading caused by explosion " , !st International Congress on Seismic Retrofitting , Appril, 2006 "

3.     J.Zamani, P.Pasbakhsh –" The effect of heat flux on the ablation and micro structural properties of phenolic matrix composites"Sixth International Conference On Composite Science & Technology ICCST/6 - 22 - 24 January 2007 , Durban, South Africa

4.     J. Zamani, S.M. Khalili and K.H. Safari “Theoretical and experimental analysis of plastic response of isotropic plates under blast loading“-Second International Conference on recent Advances in Composite Materials , February 20-23, 2007, Banaras Hindu University Institute of Technology– 21005,-INDIA

5.     P.Pasbakhsh, J. Zamani " Experimental analysis of ablative phenolic matrix composites, Fabricated with caron & glass , zirconia as reinforcments ", Second International Conference on recent Advances in Composite Materials , February 20-23, 2007, Banaras Hindu University Institute of Technology – 21005, INDIA

6.     J. Zamani ,S.V. Hosseini- "Experimental and numerical analysis of energy absorption On thin-walled extruded square tubes under compressive Out of plane loading"- 9th Conference on Deformation and Fracture of Composites , April 2007- Sheffield , UK

7.     S.M.R. Khalili, J. Zamani ,M.Abbasi, S.A. Meshkat -"Effect of Strain Rate & Temperature on Mechanical of Glass Fiber – Reinforced metal Laminates an Experimental study"- Proceedings of COMP07 : 6th International Symposium on Advanced Composites, May, 2007- Greece

8.     J. Zamani ,S.M.R. Khalili ،K.Safari ," Theoretical & Experimental Analysis of Plastic Response of Isotropic Plates under blast Loading" - 3rd International Conference on Diffusion in Solids and Liquids, DSL-2007 , July 2007- PORTUGAL

9.     J. Zamani , S.V. Hosseini ,"Energy Absorption consideration of thin-walled Extruded Square Tubes by Experimental and Numerical Methods" - 3rd International Conference on Diffusion in Solids and Liquids, DSL-2007 , July 2007- PORTUGAL

10. J. Zamani ,R.Zamani , A.Fakhri- "Experimental folding Analysis of circular cylindrical tubes under in-plane loading" - 3rd International Conference on Diffusion in Solids and Liquids, DSL-2007 , July 2007- PORTUGAL

11. J. Zamani ,A.shokuhfar,P.Pasbakhsh-"The Effect of Various Reinforcements on The Ablation, Thermal and Microstructural Properties of Phenolic Matrix Composites"-3rd International Conference on Diffusion in Solids and Liquids, DSL-2007 , July 2007- PORTUGAL

12. A.K.Ghamsari, J. Zamani , V. Hadavi, A.Sheikhi, H.M.Alshariati –" Plastic response of thin plates under high strain rate loading" , Tehran International Congress on Manufacturing Engineering (TICME2007) December 10-13, 2007, Tehran, Iran

13. A.K.Ghamsariand, J. Zamani ,A. Mozaffari, A.Zamiri , " Dynamic to Static collapse pressure ratio of circular plates under blast loading" -(TICME2007) Tehran International Congress on Manufacturing Engineering (TICME2007) December 10-13, 2007, Tehran, Iran

14. H.Baghayeri, J. Zamani ,F.Shirazi, "Design and manufacturing of a new 3D-Printing machine based on piezoelectric head technology" - Tehran International Congress on Manufacturing Engineering (TICME2007) December 10-13, 2007, Tehran, Iran

15. Salehi , Zamani " The effect of various additives on the interfacial, thermal & ablative properties of carbon/phenolic composites " 5th ISMe International conference, Rajiv Gandhi Technological University, Bhopal, MP, India, 18-20 March 2008

16. Salehi , Zamani " Manufacturing of Carbon Fabric / Phenolic Composites with Autoclave Method " 5th  ISMe International conference, Rajiv Gandhi Technological University, Bhopal, MP, India, 18-20 March 2008

17. J. Zamani, M. H. Benvidi, M. Aghaei "Analytical Investigation of Cylindrical Shell with Truncated Cone under Internal Pressure Load " 2nd International Conference on advanced Computational Engineering & Experimentation , ACE-X2008 14-15 July, 2008 Barcelona

18. J. Zamani, M. Aghaei, M. H. Benvidi " Prediction of static internal pressure load for plastic collapse of truncated cone " 2nd International Conference on advanced Computational Engineering & Experimentation , ACE-X2008 14-15 July, 2008 Barcelona

19. J. Zamani, M. Daemi, M. Kamrani, A. K. Ghamsari " Numerical and Experimental analysis of fully clamped thin plates subjected to air-blast " 2nd International Conference on advanced Computational Engineering & Experimentation , ACE-X2008 14-15 July, 2008 Barcelona

20. Omid AliSalehi , J Zamani " Investigation on Ablating Behaviour of Carbon / Phenolic (C/P) Composites, Prepared with Different ives by Plasma and Oxyacetylene flame" 4th International Conference on Diffusion in Solid and Liquids, DSL-9-11 July 2008 Barcelon

21. A.Zamiri, J. Zamani, N.Nemati, M,Daemi," Experimental And Numerical Analysis[s of Dynamic Response of Cone-Cylinder Intersection Under Explosive Loading" International Mechanical Engineering Conference, ISME2009 , Tehran University, May 19-21, 2009, Tehran

22. Omid AliSalehi, J. Zamani, " Manufacturing of carbon fabric/phenolic    composites with autoclave method ", 7th International Conference On Composite Scienc & Technology, ICCST/7 , January 20-22, 2009 – Sharjah, United Arab Emirates  

23. Omid AliSalehi, J. Zamani, " Investigation of the Interaction between Interfacial and Ablation Properties of Carbon Fabric/Phenolic Composites", 7th International Conference On Composite Scienc & Technology, ICCST/7, January 20-22, 2009 – Sharjah, United Arab Emirates

24. Omid AliSalehi, J. Zamani, " Ablation characteristics of carbon fabric/phenolic composites in the presence of different additives", 7th International Conference On Composite Scienc & Technology, ICCST/7, January 20-22, 2009 – Sharjah, United Arab Emirates

25. Reza Mosaluie, J. Zamani, M.Frotan, Hamid Ebrahimi, " An experimental examination of rapid prototyping and rapid tooling Technologies in production of gas turbine blades wax patterns", Third International Conference On Modeling, Simulation & Applied Opimization, ICMSAO’09, January 20-22, 2009, Sharjah, United Arab Emirates

26. Reza Mosaluie, J. Zamani," Optimization of dimensional accuracy of wax models produced by rapid tooling in turbine blades investment casting process ", Third International Conference On Modeling, Simulation & Applied Opimization, ICMSAO’09, January 20-22, 2009, Sharjah, United Arab Emirates

27. J Zamani , M. Heshmati, " Numerical Simulation and Experimental Investigation of EFP Jet against Steel Target ", 5th International Conference on Diffusion in Solid and Liquids, DSL-24-26 June 2009, Rome, ITALY

28. J Zamani , M. Heshmati, , H. Rokhy, " Numerical Simulation of Formation and Penetration of the Shaped Charge Jet", 5th International Conference on Diffusion in Solid and Liquids, DSL-24-26 June 2009, Rome, ITALY

29. R. Hosseini, J. Zamani, V. Hadavi, " Experimental Analysis of the Behavior of Thin Walled Shells under Internal Pressure Loading with Different Strain Rates ",WASET, World Academy of Science, Engineering and Technology, Bangkok, Thailand, December, 2009, Volume 60 , ISSN: 2070-3724, Page 569

30. V. Hadavi, J. Zamani ,R. Hosseini, " The Empirical Survey on the Effect of Using Media in Explosive Forming of Tubular Shells", WASET, World Academy of Science, Engineering and Technology, Bangkok, Thailand, December, 2009, Volume 60, ISSN: 2070-3724, Page 574

31. Hadavi, Ali Mozaffari, J. Zamani, " The Experimental Analysis of the Influence of Using Media in Explosive Forming of Cylindrical Structures" 10th ,Iranian Conference on Manufacturing Engineering (ICME2010) Babol University, BABOL,Iran, 29 th, Febury,2010 V.

32. K.H. Safari., E. Etemadi ., J.Zamani , Modeling of High Velocity Impact in Sandwich Beams with FGM Core, 4h International Conference on Advanced Computational Engineering and Experimenting, ACE-X 2010, Paris, France

33. V.Hadavi., K.H. Safari., R. Hosseini, Theoretical Analysis of Maximum Radial Deflection of a Cylindrical Structure under Explosive Loading, 18th Annual International Conference on Mechanical Engineering-ISME2010, 11-13 May, 2010, Sharif University of Technology, Tehran, Iran

34. V. Hadavi., M. Benvidi., K. H. Safari , The Experimental and Theoretical Study of a Tubular Structure under Internal Explosive Loading, 18th Annual International Conference on Mechanical Engineering-ISME2010, 11-13 May, 2010, Sharif University of Technology, Tehran, Iran

35. K.H. Safari., J. Zamani, " Constitutive Model for High Strain Rate Deformation of Amorphous Polymers " , 5h International Conference on Advanced Computational Engineering and Experimenting, ACE-X 2011, Algarve, Portugal

36. K.H. Safari., J. Zamani, " A Finite-Element Analysis of Polymers in Split Hopkinson Pressure Bar to Investigate Wave Propagation and Dispersion " , 16th International Conference in Composite Structures, ICCS16, Porto, Portugal.

37. J. Zamani , S. Jafarian, V. Hadavi, M.Abbasi, " Experimental investigation of strain rate dependent behavior of aluminum cylindrical shells under internal pressure loading ranging from statically to explosive " , The 11th Iranian Aerospace Society Conference, February 21-23, 2012 at Shahid Sattari Aeronautical University of Science and Technology, AERO2012 15589

تاریخ به روز رسانی:
1391/04/13
تعداد بازدید:
4784
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.