توانمنديهاي نرم افزاري
 
1-    Leap : مدلسازی کلان سیستمهای انرژی،اقتصادی و زیست محیطی
 
2-   Eviews : انجام پروژه های اقتصادسنجی
 
3- Plus-bjac-pinch…)Aspen : شبیه سازی فرآیند-   طراحی مبدل....
 
4-   Hysys : شبیه سازی فرآیند
 
5-   Fluent : تحلیل و بهینه سازی تجهیزات فرآیندی از نظرCDF
 
6-   Thermo flow : شبیه سازی نیروگاهها
 
7- PDMS : مدلسازی واحدهای فرآیندی
 
8- Epanet : طراحی شبکه های آب و فاضلاب و خطوط انتقال
 
9- (Center of process Integration )CPI   نرم افزار بهینه سازی فرآیند توسعه یافته در دانشگاه منچستر
 
 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1391/03/31
تعداد بازدید:
1711
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.