گروه مهندسي قدرت

 

آزمایشگاهای تحقیقاتی گروه قدرت 

نام آزمایشگاه

نام سرپرست

آزمایشگاه کیفیت توان و الکترونیک قدرت کاربردی

دکتر توکلی بینا

آزمایشگاه الکترونیک قدرت

دکتر عباس زاده

آزمایشگاه محرکه های الکتریکی

دکتر اردبیلی

آزمایشگاه منابع انرژی و سیستم های توزیع

دکتر بطحایی

آزمایشگاه مدیریت سیستم های انرژی و توزیع

دکتر گلکار

 آزمایشگاه پژوهشی پایداری و امنیت سیستم های قدرت

 دکتر امرایی
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1398/11/15
تعداد بازدید:
4069
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.