گروه مهندسي قدرت

 

آزمايشگاهاي تحقيقاتي گروه قدرت 

نام آزمايشگاه

نام سرپرست

آزمايشگاه كيفيت توان و الكترونيك قدرت

دكتر توكلي بينا

آزمايشگاه الكترونيك قدرت

دكتر عباس زاده

آزمايشگاه محركه هاي الكتريكي

دكتر اردبيلي

آزمايشگاه پيل سوختي و BPLC

دكتر بطحايي

آزمايشگاه مديريت سيستم هاي انرژي و توزيع

دكتر گلكار

 
 
تاریخ به روز رسانی:
1398/04/15
تعداد بازدید:
3031
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.