گروه مهندسي مخابرات

 

آزمايشگاههاي تحقيقاتي گروه مخابرات 

نام آزمايشگاه

نام سرپرست

آزمايشگاه شناسه و رمز و تشخيص ارزيابي امنيت سخت افزاري ماژولهاي رمز نگاري

دكتر احمديان

آزمايشگاه سيستم هاي طيف گسترده

دكتر اردبيلي پور

آزمايشگاه مخابرات پهن و پردازش سيگنال

دكتر محامدپور

آزمايشگاه آموزشي تحقيقاتي شبيه سازي الكترومغناطيس

دكتر ابريشميان

آزمايشگاه سنجش ترمينالهاي سيار

دكتر علي اكبريان

آزمايشگاه تحقيقاتي فناوري هاي نوين راداري

دكتر صادق زاده

آزمايشگاه مخابرات نوري

دكتر گرانپايه

آزمايشگاه سيستم هاي مخابراتي

دكتر آرش احمدي-مهندس ميرزاحسيني

آزمايشگاه نانوفوتونيك و نانواپتيك

دكتر پاكيزه

 
 
تاریخ به روز رسانی:
1397/08/07
تعداد بازدید:
3084
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.