گروه مهندسي مخابرات

 

آزمايشگاههاي آموزشي گروه مخابرات 

نام آزمايشگاه

نام سرپرست

آزمايشگاه مدارهاي مخابراتي

مهندس ميرزاحسيني

آزمايشگاه ريز موج

دكتر پاكيزه

آزمايشگاه آنتن

دكتر آرش احمدي

آزمايشگاه مخابرات نوري
دكتر گرانپايه
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1396/11/23
تعداد بازدید:
3390
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.