گروه مهندسي الكترونيك


 

آزمايشگاههاي آموزشي گروه الكترونيك 

نام آزمايشگاه

نام سرپرست

آزمايشگاه الكترونيك 1 و 2

دكتر شمسي

آزمايشگاه الكترونيك 3

دكتر شمسي

آزمايشگاه مدارهاي پالس و ديجيتال

دكتر شمسي

آزمايشگاه مدارهاي الكترونيكي

 دكتر شمسي

آزمايشگاه FPGA

دكتر حسيني نژاد

 آزمايشگاه سيستم هاي ديجيتال

دكتر حسيني نژاد

 آزمايشگاه فيزيك
 دكتر معنوي زاده
 

تاریخ به روز رسانی:
1398/07/09
تعداد بازدید:
5022
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.