هيـأت مديـره

 نام و نام خانوادگي
سمت
شماره تماس
 آقاي دكتر غلامحسين پوريوسفي
 عضو هيأت مديره موقت انجمن دانش‌آموختگان دانشگاه، شاخه دانشكده مهندسي هوافضا
 73064227
آقاي مهندس صابر خوئي
 عضو هيأت مديره موقت انجمن دانش‌آموختگان دانشگاه، شاخه دانشكده مهندسي هوافضا -
آقاي مهندس فرهاد پاكرو
  عضو هيأت مديره موقت انجمن دانش‌آموختگان دانشگاه، شاخه دانشكده مهندسي هوافضا  -
 آقاي مهندس محسن ناظميان اعلايي
  عضو هيأت مديره موقت انجمن دانش‌آموختگان دانشگاه، شاخه دانشكده مهندسي هوافضا  -
آقاي مهندس علي طغياني خوراسگاني
  عضو هيأت مديره موقت انجمن دانش‌آموختگان دانشگاه، شاخه دانشكده مهندسي هوافضا  -
 
تاریخ به روز رسانی:
1398/10/02
تعداد بازدید:
144
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
دانشكده مهندسي هوافضا
بزرگراه شهيد زين‌الدين شرق، خروجي احسان،
آخرين دوربرگردان به سمت غرب، بلوار دانشگاه
صندوق پستي: 3381-16765
كدپستي: 83911-16569
Email: aerospace@kntu.ac.ir
Telegram: @AERO_KNTU
كليه‌ي حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي مي‌باشد