معرفي آزمايشگاه
 دانشجويان پس از گذراندن دروس مكانيك سيالات 1 و 2، آزمايشگاه مكانيك سيالات را به‌منظور آشنايي بيش‌تر با مفاهيم و قوانين سيالات به‌عنوان يك واحد عملي اخذ مي‌نمايند. تنوع دستگاه‌هاي موجود در اين آزمايشگاه اين امكان را براي دانشجويان فراهم مي‌كند كه ارتباط منطقي بين تئوري‌هاي مطرح شده و رفتار واقعي سيالات را آسان‌تر درك كنند. آزمايشگاه مكانيك سيالات دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي مجهز به بيش از 12 دستگاه آموزشي به شرح زير است كه توانايي ارائه خدمات آموزشي به ساير دانشگاه‌ها و مراكز علمي را نيز دارد.
  
 
     
توربين پلتون
(Pelton Turbine)
هدف: آشنايي با ساختمان و طرز كار توربين پلتون، محاسبه راندمان و رسم منحني‌هاي مشخصه آن
 
 ضربه جت
( Impact of Jet)
هدف: اندازه‌گيري نيروي برخورد جت آب به سطح صاف و نيمكره به روش تجربي و مقايسه اين نيرو با تغييرات مقدار حركت خطي جت آب نسبت به زمان
 
ونتوري‌متر
 (Venturi Meter)
هدف: آشنايي با ونتوري‌متر، بررسي تغييرات فشار در طول آن، محاسبه ضريب تخليه براي دبي‌هاي مختلف و تعيين درصد بهبود افت فشار
 
     
 پمپ گريز از مركز
(Centrifugal Pump)
 هدف: آشنايي با پمپ گريز از مركز، اندازه‌گيري هد مانومتري، راندمان و سرعت مخصوص پمپ در دورهاي مختلف و رسم منحني‌هاي مشخصه
 
 افت فشار در لوله مستقيم
(Friction Loss in a Pipe)
هدف: بررسي قوانين افت اصطكاكي بر حسب نوع جريان (آرام و آَشفته) درون لوله، همچنين محاسبه ضريب ويسكوزيته و ضريب افت اصطاك
 
 جريان مايعات از اوريفيس
(Flow Through an Orifice)
هدف: مشاهده چگونگي تخليه مايعات از سوراخ مدور و تعيين ضرايب تخليه، سرعت و سطح جريان، همچنين اندازه‌گيري زمان تخليه تجربي 
     
     
 سرريز
(Flow Over a Notch)
هدف: اندازه‌گيري دبي سرريز براي طرح‌هاي هندسي متفاوت و تعيين رابطه‌اي تجربي بين دبي و ارتفاع آن، همچنين محاسبه ضريب تخليه
 
 
 وسايل اندازه‌گيري دبي
(Flow Measurment)
هدف: اندازه‌گيري و مقايسه دبي جريان با استفاده از ونتوري، اوريفيس و روتامتر، همچنين محاسبه ضريب افت انرژي براي دبي‌سنج‌ها، ديفيوزر و زانويي نصب شده در دستگاه
 
 افت موضعي
(Losses in Piping Systems)
هدف: تعيين افت انرژي ناشي از اجزاي سيستم لوله‌كشي (زانويي، شير، خم و تغيير سطح مقطع لوله)، محاسبه ضريب اصطكاك و همچنين بررسي تاثير شعاع انحناي خم‌ها در افت انرژي
     
     
 كاويتاسيون
(Cavitation Demonstration Unit)
هدف: بررسي و مطالعه پديده كاويتاسيون در مجراي ونتوري و رسم منحني‌هاي افت فشار
 
 
 پمپ سري و موازي
(Series and Parallel Pumps)
هدف: به‌دست آوردن منحني مشخصه و تعيين راندمان در حالت‌هاي مختلف (تك پمپ و پمپ‌هاي سري و موازي) و مقايسه آن‌ها با يكديگر
 
 مركز فشار
(Center of Pressure)
 
هدف:تعيين مركز فشار سطح صاف در حالت نيمه مستغرق در سيال تراكم ناپذير ساكن و محاسبه نيروهاي هيدرواستاتيك وارد بر آن سطح به صورت تئوري و تجربي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1398/01/24
تعداد بازدید:
814
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.