عضويت
اعضاي كتابخانه
همگي دانشجويان دوره هاي روزانه و شبانه دانشكده و اعضاي هيأت علمي و كاركنان دانشكده مهندسي مكانيك و دانشكده مهندسي مواد مي توانند عضو كتابخانه دانشكده شوند. عضويت در كتابخانه دانشكده به منزله عضويت در تمامي كتابخانه ‌هاي دانشگاه است.
پس از انجام عضويت، پروفايل امانت براي شما ايجاد شده و نام كاربري و رمز به شما تعلق مي گيرد.
مدارك مورد نياز براي عضويت كتابخانه
● مدارك مورد نياز براي عضويت دانشجويان مهندسي مكانيك و مهندسي مواد: ۔ به همراه داشتن كارت دانشجويي
● مدارك مورد نياز براي عضويت اعضاي هيأت علمي و كاركنان: ۔ تكميل فرم عضويت ۔ يك قطعه عكس 4×3 ۔ اصل و تصوير حكم كارگزيني
كارت عضويت كتابخانه
كارت دانشجويي دانشجويان به عنوان كارت عضويت ايشان در كتابخانه محسوب مي شود و به هر شخص تنها با كارت دانشجوي خود شخص كتاب امانت داده خواهد شد.
كارت عضويت كتابخانه براي اعضاي هيأت علمي و كارمندان جداگانه صادر شده و در كتابخانه نگهداري مي شود.
نكات مهم:
   ۔ عضويت در كتابخانه دانشكده به منزله عضويت در تمامي كتابخانه‌هاي دانشگاه است، لذا خواهشمند است در حفظ و نگهداري كارت عضويت خود كوشا باشيد.
   ۔ دانشجويان دانشكده‌هاي ديگر دانشگاه مي‌توانند با در دست داشتن كارت دانشجويي خود، از خدمات كتابخانه مهندسي مكانيك استفاده نمايند.
اعضاي كتابخانه
همگي دانشجويان دوره هاي روزانه و شبانه دانشكده و اعضاي هيأت علمي و كاركنان دانشكده مهندسي مكانيك و دانشكده مهندسي مواد مي توانند عضو كتابخانه دانشكده شوند. عضويت در كتابخانه دانشكده به منزله عضويت در تمامي كتابخانه ‌هاي دانشگاه است.
پس از انجام عضويت، پروفايل امانت براي شما ايجاد شده و نام كاربري و رمز به شما تعلق مي گيرد.
چگونه مي توان عضو كتابخانه هاي ديگر دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي شد؟
عضويت در كتابخانه دانشكده به منزله عضويت در تمامي كتابخانه هاي دانشگاه است.
آيا دانشجويان، اعضاي هيأت علمي و كاركنان ساير دانشكده هاي دانشگاه نيز براي استفاده از كتابخانه مهندسي مكانيك، بايد عضو كتابخانه مكانيك شوند؟
عضويت در هر يك از كتابخانه هاي دانشكده اي به منزله عضويت در تمامي كتابخانه هاي دانشگاه مي باشد، بنابراين ضروري است دانشجويان، اعضاي هيأت علمي و كارمندان دانشگاه، پيش از مراجعه به كتابخانه مهندسي مكانيك نخست در دانشكده مبدأ خود عضو كتابخانه شوند.
دانشجويان ساير دانشكده‌ها پس از اطمينان از عضويت در كتابخانه مبدأ خود، مي‌توانند با در دست داشتن كارت دانشجويي خود، از خدمات كتابخانه مهندسي مكانيك استفاده نمايند.
اعضاي هيأت علمي و كارمندان دانشكده هاي ديگر نيز پس از عضويت در كتابخانه مبدأ مي توانند با ارائه كارت شناسايي خود از كتابخانه مهندسي مكانيك استفاده كنند.
چگونه مي­توان به پروفايل امانت خود وارد شد؟
در وب سايت كتابخانه وارد بخش خدمات و سپس بخش امانت و تمديد شويد. به طور پيش فرض شماره عضويت و كلمه عبور شما بدين صورت تعريف شده است: دانشجويان: شماره عضويت برابر است با شماره دانشجويي كلمه عبور برابر است با شماره ملي اعضاي هيأت علمي و كاركنان: شماره عضويت برابر است با شماره ملي كلمه عبور برابر است با شماره ملي
چگونه مي توان كلمه عبور را تغيير داد؟
پس از ورود به پروفايل امانت، در قسمت "وضعيت عضو" مي توانيد تغييرات كلمه عبور، نشاني و شماره تماس خود را اعمال نماييد. خواهشمند است اطلاعات خود را در سيستم كتابخانه روزآمد نگاه داريد. به خاطر داشته باشيد سيستم كتابخانه و سيستم گلستان به صورت مجزا از هم وجود دارند و در صورتي كه نياز به تغيير اطلاعات خود در دانشگاه داريد، اعمال تغييرات در هر دو سيستم را به صورت جداگانه انجام دهيد.
آيا دانشجويان مهمان مي توانند عضو كتابخانه شوند؟
بله، دانشجويان مهمان كه در انتهاي دوره تحصيل خود با كتابخانه تسويه حساب مي كنند امكان عضويت در كتابخانه را دارند. دانشجويان "مهمان تك درس"، نمي توانند عضو كتابخانه شوند.
آيا دانشجويان دوره هاي آموزش الكترونيك مي توانند عضو كتابخانه شوند؟
خير، عضويت كتابخانه براي دانشجويان دوره هاي آموزش الكترونيك امكان پذير نمي باشد.
 
تاریخ به روز رسانی:
1398/07/01
تعداد بازدید:
6096
دانشكده مهندسي مكانيك
تهران، ميدان ونك، خيابان ملاصدرا، خيابان پرديس، پلاك 7    
كد پستي :    43344 - 19919  
تلفن: 88674747   فاكس: 88674748
 
 
 
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.