آز مقاومت مصالح-قاجار
مشخصات آزمايشگاه مقاومت مصالح:
نوع آزمايشگاه: آزمايشگاه آموزشي
سال تاسيس: 1362
سرپرست آزمايشگاه: دكتر رحمت الله قاجار
كارشناس آزمايشگاه: مهندس يونس طهماسبي پور
گروه آموزشي: طراحي جامدات
تلفن تماس: 84063392
معرفي اجمالي آزمايشگاه و اهداف آن
اين آزمايشگاه مباني نظري تدريس شده درس مقاومت مصالح را به صورت عملي به دانشجويان ارائه مي نمايد. تست انواع مصالح فلزي براي شناخت رفتار مواد در كشش، فشار، خمش، پيچش، و غيره در حالت ارتجاعي و يا تا حد شكست در اين آزمايشگاه قابل انجام است. همچنين تنش، كرنشي و تغيير شكل سازه ­هايي مانند قابها، پلها و تير هاي مختلف مورد ارزيابي قرار مي گيرد.
تجهيزات آزمايشگاه:

نام دستگاه: استوانه جداره نازك كن
كاربرد: بررسي تنش و كرنش استوانه جداره نازك تحت فشار داخلي

نام دستگاه: خمش تير سپري
كاربرد: بررسي تنش،كرنش وخيزتيربامقطع سپري

نام دستگاه: فتوالاستيسيته
كاربرد: بررسي توزيع و تمركز تنش در قطعات مختلف

نام دستگاه: كشش پانزده تن
كاربرد: ترسيم منحني تنش-كرنش و استخراج خواص مكانيكي مواد

نام دستگاه: سختي سنج راكول
كاربرد: تعيين سختي به روش راكول

نام دستگاه: سختي سنج انيورسال
كاربرد: تعيين سختي به روش هاي راكول، ويكرز و برينل

نام دستگاه: خمش ساده
كاربرد دستگاه: بررسي تجربي رابطه خيز با ابعاد تير و تعيين ضريب ارتجاعي مواد مختلف

نام دستگاه: خيز ارتجاعي قاب
كاربرد: بررسي خيز و تعيين عكس العمل تكيه گاهي قاب معين و نامعين

نام دستگاه: تعيين مركز برش تيرها با مقطع نامتقارن
كابرد: تعيين تجربي مركز برش تيرهاي نامتقارن با مقاطع نبشي، ناوداني ، Z شكل و دايروي

نام دستگاه: پل قوسي متقارن و نامتقارن
كاربرد: بررسي و تعيين عكس العمل تكيه گاهي پل هاي متقارن و نامتقارن

نام دستگاه: ضربه شارپي و ايزود
كاربرد: تعيين انرژي شكست تير شكاف دار در دماهاي مختلف، تعيين دماي عبور از نرمي به تردي شكست

نام دستگاه: پيچش پلاستيك
كاربرد: رسم منحني تنش-كرنش برشي بارگذاري، باربرداري و بارگذاري مجدد تا شكست قطعه، تعيين خواص برشي فلزات

نام دستگاه: آزمايش قانون ماكسول
كاربرد: تجربي قانون ماكسول، تعيين عكس العمل تكيه گاه ها تيرهاي نامعين
تاریخ به روز رسانی:
1398/02/18
تعداد بازدید:
3780
دانشكده مهندسي مكانيك
تهران، ميدان ونك، خيابان ملاصدرا، خيابان پرديس، پلاك 7    
كد پستي :    43344 - 19919  
تلفن: 88674747   فاكس: 88674748
 
 
 
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.