ماده30

ماده 30 - تاريخ دانش آموختگي

تاريخ دانش آموختگي، زمان ثبت نمره آخرين درس دانشجو در سامانه آموزشي دانشگاه است.
تاریخ به روز رسانی:
1397/11/08
تعداد بازدید:
1549
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.