ماده24

ماده 24 - تغيير رشته از دوره هاي پايين به دوره هاي بالاتر
تغيير رشته از دوره هاي پايين به دوره هاي بالاتر، از غير دولتي به دولتي، از شبانه به روزانه، از غير حضوري به نيمه حضوري و حضوري ممنوع است، ولي بر عكس آن مجاز است.

تاریخ به روز رسانی:
1397/11/08
تعداد بازدید:
1657
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.