ماده24

ماده 24 - تغيير رشته از دوره هاي پايين به دوره هاي بالاتر
تغيير رشته از دوره هاي پايين به دوره هاي بالاتر، از غير دولتي به دولتي، از شبانه به روزانه، از غير حضوري به نيمه حضوري و حضوري ممنوع است، ولي بر عكس آن مجاز است.

تاریخ به روز رسانی:
1397/11/08
تعداد بازدید:
80
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.