ماده22

ماده 22 - انصراف از تحصيل

دانشجوي متقاضي انصراف از تحصيل، بايد درخواست انصراف خود را شخصاً و به صورت كتبي به اداره آموزش دانشكده تسليم كند. دانشجو مجاز است تنها براي يك بار و تا دو ماه از تاريخ ارائه درخواست، تقاضاي انصراف خود را پس بگيرد، پس از انقضاي اين مهلت، حكم انصراف از تحصيل وي صادر مي شود.
تاریخ به روز رسانی:
1397/11/08
تعداد بازدید:
1518
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.