ماده19

ماده 19 - مشروطي

چنانچه ميانگين نمرات دانشجو در هر نيمسال تحصيلي كمتر از 12 باشد، دانشجو در آن نيمسال مشروط تلقي مي شود و در نيمسال بعدي حداكثر مي تواند تا 14 واحد درسي انتخاب كند.

تبصره: چنانچه دانشجويي در دوره كارشناسي پيوسته سه نيمسال اعم از متوالي يا متناوب مشروط شده باشد، از تحصيل محروم مي شود. چنانچه با وجود سه نيم سال مشروطي متوالي يا متناوب، معدل كل دانشجو 12 يا بالاتر باشد، در سقف سنوات مجاز مي تواند تا زماني كه در نيمسال هاي بعدي مشروط نشود به تحصيل ادامه دهد در غير اين صورت از تحصيل محروم مي شود.

تاریخ به روز رسانی:
1397/11/08
تعداد بازدید:
2045
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.