ماده15

ماده15 - مدت تحصيل

مدت تحصيل در دوره كارشناسي پيوسته چهار سال است.

تبصره 1: دانشگاه اختيار دارد در شرايطي خاص و با تصويب شوراي آموزشي دانشگاه، حداكثر دو نيمسال براي دوره كارشناسي پيوسته، مدت مجاز تحصيل را افزايش دهد. چنانچه دانشجو در اين مدت دانش آموخته نشود از ادامه تحصيل محروم خواهد شد.

تبصره 2: شهريه افزايش سنوات تحصيلي از نيم‌سال تحصيلي دهم طبق تعرفه مصوب هيأت امناي دانشگاه از دانشجويان مشمول آموزش رايگان دريافت خواهد شد.

تاریخ به روز رسانی:
1398/04/24
تعداد بازدید:
1839
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.