ماده13

ماده13 - تحصيل همزمان

دانشجوي مشمول اين آيين نامه مي تواند در دوره هاي غير حضوري كه منتهي به مدرك تحصيلي مي شود، مطابق مصوبات مربوط به صورت همزمان تحصيل كند.

تبصره: تحصيل همزمان دانشجويان استعدادهاي درخشان بر اساس مصوبات شوراي هدايت استعدادهاي درخشان وزارت انجام مي شود.

تاریخ به روز رسانی:
1397/11/08
تعداد بازدید:
1435
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.