ماده11

ماده11 - آموزش رايگان

آموزش رايگان براي هر دانشجو، در هر دوره تحصيلي صرفا يك بار و در يك رشته تحصيلي امكان پذير است.
تاریخ به روز رسانی:
1397/11/08
تعداد بازدید:
1559
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.