ماده10

ماده 10 - واحدهاي جبراني

تعداد واحدهاي جبراني با تشخصي شوراي دانشكده براي دوره كارشناسي پيوسته حداكثر 10 واحد مي باشد. نمره دروس جبراني در ميانگين نمرات نيمسال و ميانگين كل محاسبه نمي شود.
تاریخ به روز رسانی:
1397/11/07
تعداد بازدید:
1506
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.