ماده8

 ماده 8 - معرفي به استاد

درصورتي كه دانشجو در آخرين نيمسال تحصيلي براي دانش آموختگي حداكثر يك درس نظري داشته باشد با تاييد شوراي دانشكده و با رعايت سقف واحدهاي آن نيمسال(موضوع تبصره هاي 3 و 4 ماده 7) مي تواند آن درس را به صورت معرفي به استاد در آن نيمسال يا دوره تابستان بگذارند.
تاریخ به روز رسانی:
1397/11/06
تعداد بازدید:
2311
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.