ماده5
ماده 5 - برنامه هاي آموزشي و درسي
دانشگاه موظف است، برنامه هاي آموزشي و درسي مصوب دانشگاه يا شوراي عالي برنامه ريزي را براي دوره اي كه در آن با مجوز شوراي گسترش آموزش عالي دانشجو پذيرفته است، اجرا نمايد.
تبصره: دانشگاه اختيار دارد حداكثر ده درصد از واحدهاي درسي نظري هر دوره را با اولويت دروس پايه و عمومي به جز دروس مجموعه معارف اسلامي و فارسي عمومي به صورت الكترونيكي(مجازي) با تاكيد بر محتواي الكترونيكي و رعايت استانداردهاي مصوب وزارت ارائه نمايد. 
تاریخ به روز رسانی:
1397/11/06
تعداد بازدید:
1623
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.