ماده4
ماده 4 - نحوه اجراي دوره
آموزش در دانشگاه مبتني بر نظام واحدي و به زبان فارسي انجام مي شود.
تبصره 1: دانشگاه اختيار دارد، برنامه درسي مصوب دانشگاه يا شوراي عالي برنامه ريزي را در كلاس هايي كه دانشجويان خارجي حضور دارند، با رعايت ضوابط و مقررات مربوط، به زبان انگليسي ارائه نمايد.
تبصره 2: دانشجويان خارجي مي توانند گزارش پروژه دوره كارشناسي خود را به زبان انگليسي بنويسند. 
تاریخ به روز رسانی:
1397/11/06
تعداد بازدید:
1584
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.