ماده3
ماده 3 - شرايط عمومي و اختصاصي ورود به دوره
1-3. داشتن شرايط عمومي ورود به آموزش عالي برابر مصوبات وزارت
2-3. احراز توانمندي علمي مطابق مصوبات وزارت
تاریخ به روز رسانی:
1397/11/06
تعداد بازدید:
1679
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.