ماده33

تاريخ تصويب دستورالعمل 

اين دستورالعمل در 33 ماده و 38 تبصره در جلسه شوراي آموزشي دانشگاه به شماره آ8-367/92 مورخ 1392/04/17 به تصويب رسيد و براي دانشجويان ورودي سال تحصيلي 92-91 به بعد و از تاريخ ابلاغ لازم الاجرا است و كليه دستورالعمل هاي مغاير با آن لغو و بلااثر اعلام مي شود.
تاریخ به روز رسانی:
1397/08/23
تعداد بازدید:
883
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.