ماده32

تفسير و نظارت بر اجراي دستورالعمل

هر گونه تفسير مفاد اين دستورالعمل و نظارت بر حسن اجراي آن بر عهده معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه است.
تاریخ به روز رسانی:
1397/08/23
تعداد بازدید:
916
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.