ماده30

جبران معدل

به دانشجويي كه كليه واحدهاي درسي دوره را با ميانگين حداقل 12 گذرانده باشد، مدرك تحصيلي كارشناسي پيوسته داده مي شود.

تبصره 1:

در صورتي كه دانشجويي در طول مدت مجاز تحصيل نتواند معدل كل خود را به 12 برساند، تنها يك نيمسال به وي فرصت داده
مي شود تا با اخذ مجدد حداكثر 20 واحد درسي (كه مي تواند حداكثر 1 درس آن عمومي باشد) از دروسي كه با نمره كمتر از 12 قبول شده است، ميانگين كل دروس خود را به حداقل 12 برساند و مدرك تحصيلي دوره را دريافت كند. نمرات دروس جبران معدل علاوه بر نمره قبلي در كارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه معدل كل منظور خواهد گرديد. در صورتي كه دانشجو نتواند طي اين نيمسال معدل كل خود را به حداقل نمره 12 برساند از تحصيل محروم خواهد شد. 

تاریخ به روز رسانی:
1397/08/23
تعداد بازدید:
988
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.