ماده26

ميهماني و انتقال

ميهماني و انتقال دانشجو مطابق با آيين نامه ميهماني و انتقال دانشجويان دوره كارشناسي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي دولتي و غير دولتي مصوب وزارت به شماره 18503/و مورخ 10/07/ 1389 و الحاقات و اصلاحات بعدي آن ميسر مي باشد.
تاریخ به روز رسانی:
1397/08/23
تعداد بازدید:
1093
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.