ماده24

انصراف

دانشجويي كه قصد انصراف از تحصيل داشته باشد مي بايست در خواست انصراف خود را به اداره آموزش دانشكده تسليم نمايد. اين دانشجو مجاز است فقط براي يك بار تا شروع نيمسال بعدي مطابق با تقويم آموزشي دانشگاه، تقاضاي انصراف خود را پس بگيرد، در غير اين صورت پس از انقضاي اين مهلت حكم انصراف از تحصيل وي صادر مي شود.
تاریخ به روز رسانی:
1397/08/22
تعداد بازدید:
909
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.