ماده20

محروميت

حداكثر نيمسال هاي مشروطي مجاز در دوره كارشناسي پيوسته 3 نيمسال اعم از متوالي يا متناوب است. در مواردي كه معدل كل دانشجو 12 يا بالاتر باشد، در سقف سنوات مجاز مي تواند تا زماني كه در نيمسال هاي بعدي مشروط نشود به تحصيل ادامه دهد در غير اين صورت از تحصيل محروم مي شود.
تاریخ به روز رسانی:
1397/08/22
تعداد بازدید:
1157
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.