ماده19

مشروطي

چنانچه معدل نمرات هر نيمسال تحصيلي دانشجو كمتر از 12 باشد، دانشجو در آن نيمسال مشروط تلقي مي شود. دانشجوي مشروط در نيمسال بعد (جز در آخرين نيمسال تحصيلي) حق انتخاب بيش از 14 واحد درسي را ندارد.
تاریخ به روز رسانی:
1397/08/22
تعداد بازدید:
845
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.