ماده14

استاد راهنما

شوراي دانشكده موظف است براي هدايت علمي و فرهنگي دانشجو از بدو ورود يكي از اعضاي هيأت علمي را به عنوان استاد راهنماي تحصيلي دانشجو تعيين و اعلام نمايد.
تاریخ به روز رسانی:
1397/08/21
تعداد بازدید:
853
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.