ماده11

تحصيل هم زمان

تحصيل دانشجو در هر زمان و فقط در يك دوره و يك رشته تحصيلي امكان پذير است.

تبصره 1:

تحصيل همزمان برگزيدگان علمي تابع ضوابط مصوب وزارت و دستورالعمل هاي مربوط به مصوبات شوراي آموزشي دانشگاه است.

تاریخ به روز رسانی:
1397/08/21
تعداد بازدید:
966
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.