ماده4

 سال تحصيلي

هر سال تحصيلي مركب از دو نيمسال تحصيلي و با انتخاب دانشگاه، يك دوره تابستاني است و هر نيمسال تحصيلي شامل 16 هفته آموزش و 12 روز كاري امتحانات پاياني و دوره تابستاني شامل حداكثر 6 هفته آموزش و 6 روز كاري امتحانات پايان دوره است.
 
تاریخ به روز رسانی:
1397/08/19
تعداد بازدید:
925
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.