ماده26

ماده 26- تصويب و زمان اجراي آيين‌نامه

26-1- اين آيين‌نامه در 26 ماده و 39 تبصره پس از تأييد در جلسه شوراي آموزشي دانشگاه به شماره 478/ت/10-97آ مورخ 1397/07/02، در جلسه شوراي دانشگاه به شماره 3-97 مورخ 1397/07/10 مصوب شده و پس از اعمال اصلاحات جزئي، مجدداً در جلسه شوراي دانشگاه به شماره 1-98 مورخ 1398/02/31 به شكل فعلي به تصويب رسيده است. آيين نامه حاضر براي دانشجويان كارشناسي ورودي سال تحصيلي 98-97 و بعد از آن لازم الاجرا بوده و كليه آيين نامه هاي مغاير با آن لغو و بدون اثر اعلام مي شود.

تاریخ به روز رسانی:
1398/03/22
تعداد بازدید:
1194
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.