ماده24

ماده 24- شرايط صدور مدرك كارداني

24-1- درصورتي كه دانشجوي منصرف يا محروم از تحصيل در دوره كارشناسي پيوسته حداقل 68 واحد درسي (شامل حداكثر 10 واحد درس‌هاي عمومي و مابقي از ساير درس‌هاي دوره) را با نمره قبولي گذرانده و ميانگين كل درس‌هاي گذرانده 12 يا بالاتر باشد، مي‌تواند مدرك دوره كارداني همان رشته را دريافت كند، در غير اين صورت، به دانشجوي مذكور فقط يك گواهي مبني بر تعداد واحدهاي گذرانده شده داده خواهد شد.

تبصره 1: درصورتي كه دانشجوي منصرف يا محروم از تحصيل در دوره كارشناسي پيوسته بيش از واحدهاي مورد نياز دوره كارداني را با نمره قبولي گذرانده باشد، دانشگاه درس‌هايي را ملاك ميانگين كل براي صدور مدرك كارداني قرار مي‌دهد كه ميانگين كل دانشجو با احتساب آن درس‌ها حداقل 12 شود.

تبصره 2: صدور مدرك كارداني حسب تقاضاي دانشجو و صرف نظر از وجود دوره كارداني مصوب در آن رشته يا مجري بودن دانشگاه در آن رشته انجام مي‌شود. 

تاریخ به روز رسانی:
1397/08/14
تعداد بازدید:
1415
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.