ماده19

ماده 19- تغيير رشته در دانشگاه محل تحصيل

19-1- درخواست تغيير رشته- گرايش دانشجوي كارشناسي از يك رشته- گرايش به يك رشته- گرايش ديگر در همان دانشگاه محل تحصيل درصورت داشتن شرايط زير امكان‌پذير است:

الف) وجود رشته- گرايش مورد تقاضاي دانشجو در دانشگاه محل تحصيل.

ب) وجود كد رشته- گرايش مورد تقاضا در كارنامه محرمانه صادره از سازمان سنجش آموزش كشور (به عبارت ديگر كمتر نبودن نمره‌هاي اكتسابي دانشجو در آزمون سراسري گروه آموزشي مربوطه از نمره آخرين فرد پذيرفته شده در آن رشته-‌ گرايش در دانشگاه و در همان سال پذيرش).

ج) موافقت شوراهاي دانشكده‌هاي مبداء و مقصد و تأييد شوراي آموزشي دانشگاه.

د) امكان ادامه تحصيل دانشجو در رشته- گرايش جديد در سنوات مجاز باقيمانده.

تبصره 1: دانشجو فقط در هر دوره تحصيلي براي يك‌بار مي‌تواند با رعايت شرايط اين ماده، تغيير رشته- گرايش دهد.

تبصره 2: تغيير رشته از دوره شبانه به روزانه و از شيوه آموزشي غيرحضوري به نيمه‌حضوري و حضوري ممنوع است ولي برعكس اين موارد مجاز است.

19-2- تغيير رشته دانشجوياني كه از طريق بدون آزمون پذيرفته شده‌اند به رشته‌هايي كه پذيرش در آنها از طريق آزمون سراسري صورت گرفته، ممنوع است.

19-3- دانشجوياني كه حدنصاب نمره رشته- گرايش موجود در دانشگاه را مطابق كارنامه سازمان سنجش كسب ننموده باشند مي‌توانند درصورتي‌كه شرايط آيين‌نامه تغيير رشته داخلي را داشته باشند، تا پايان نيم‌سال دوم تحصيلي براي تغيير رشته- گرايش اقدام كنند.

تاریخ به روز رسانی:
1397/08/14
تعداد بازدید:
1643
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.