ماده10

ماده 10- غيبت كلاسي، غيبت در جلسه امتحان نهايي، حذف پزشكي، حذف اضطراري و حذف نيم‌سال

10-1- اگر دانشجو در بيش از 16/3 ( سه شانزدهم) جلسات طبق گزارش استاد درس غيبت داشته باشد، براي دانشجو «غيبت كلاسي» ثبت شده و ضمن اينكه اجازه شركت در جلسه امتحان را نخواهد داشت نمره آن درس نيز براي دانشجو صفر منظور مي‌شود.

تبصره 1: چنانچه دانشجو درسي را در زمان حذف و اضافه اخذ نمايد غيبت وي قبل از تاريخ حذف و اضافه در نظر گرفته نخواهد شد.

10-2- اگر دانشجو در جلسه آزمون پايان نيم‌سال تحصيلي يا دوره تابستان يك درس غيبت كند، براي دانشجو نمره غيبت ثبت شده و نمره آن درس براي دانشجو صفر منظور مي‌شود.

تبصره 2: درصورت تشخيص موجه بودن غيبت در جلسه امتحان به دلايل پزشكي (با تأييد پزشك معتمد دانشگاه)، با رأي شوراي دانشكده، درس مطابق با شيوه‌نامه امتحانات، حذف پزشكي مي‌شود. در ساير موارد (مانند فوت بستگان درجه يك) بررسي تقاضاي دانشجو در صورت تأييد شوراي دانشكده، به عنوان مورد خاص از طريق سامانه آموزشي دانشگاه ميسر است.

تبصره 3: درصورت حذف پزشكي، رعايت حد نصاب 12 واحد در طول نيم‌سال تحصيلي براي دانشجو الزامي نيست ولي نيم‌سال تحصيلي مذكور به عنوان يك نيم‌سال تحصيلي كامل در سنوات تحصيلي محسوب مي‌شود.

10-3- دانشجو مي‌تواند در صورت اضطرار، نداشتن غيبت بيش از حد مجاز، و نيز به شرط آن‌كه تعداد واحدهاي باقيمانده دانشجو در آن نيم‌سال تحصيلي كمتر از 12 واحد نشود، تنها يك درس نظري را با تأييد گروه آموزشي در مهلت حذف اضطراري (بنا بر تقويم آموزشي دانشگاه) حذف كند (حذف اضطراري)؛ اين بند شامل درس‌هاي نظري- عملي و عملي نمي‌شود.

10-4- در شرايط خاص، حذف تمام درس‌هاي يك نيم‌سال تحصيلي با درخواست كتبي دانشجو و تأييد شوراي دانشكده تا دو هفته پيش از آغاز آزمون‌هاي پايان نيم‎سال و با احتساب در سنوات تحصيلي امكان‌پذير است.

تبصره 4: درصورت حذف نيم‌سال تحصيلي، درس‌هاي دانشجو در كارنامه باقي خواهد ماند و فقط در مقابل آنها عنوان «حذف» درج خواهد شد. نيم‌سال تحصيلي مذكور به عنوان يك نيم‌سال تحصيلي كامل در سنوات تحصيلي دانشجو محسوب مي‌شود.

تبصره 5: درخواست حذف نيم‌سال تحصيلي به هر علت، تنها درصورتي قابل بررسي است كه دانشجو در امتحان‌هاي پايان نيم‌سال شركت نكرده باشد.

تاریخ به روز رسانی:
1398/03/21
تعداد بازدید:
3083
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.