ماده9

ماده 9- گذراندن درس به صورت معرفي به استاد

9-1- در صورتي‌كه از درس‌هاي دانشجو در آخرين نيم‌سال تحصيلي براي دانش‌آموختگي حداكثر دو درس نظري باقيمانده باشد، با تأييد شوراي دانشكده و با رعايت سقف واحدهاي آن نيم‌سال تحصيلي (موضوع تبصره 2 ماده 5-1 و تبصره 1 ماده 5-2) مي‌تواند آن درس‌ها را به صورت معرفي به استاد در آن نيم‌سال تحصيلي يا دوره تابستان بگذراند.

تبصره 1: درهنگام ارائه درس‌هاي معرفي به استاد، آموزش دانشكده بايد به اين نكته توجه كند كه در يك نيم‌سال تحصيلي، ثبت درس‌هاي با عنوان‌هاي تكراري براي دانشجو مجاز نيست. 

تاریخ به روز رسانی:
1397/08/14
تعداد بازدید:
2243
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.