ماده8

ماده 8- پيش‌نيازي و هم‌نيازي درس‌ها

8-1- دانشجو موظف به رعايت پيش‌نيازي و هم‌نيازي درس‌ها طبق برنامه درسي مصوب است. تصميم‌گيري در زمينه تعيين استادان و ترتيب ارائه درس‌ها بر عهده شوراي دانشكده و با استفاده از پيشنهادهاي گروه آموزشي است.

تبصره 1: هم‌نيازي درس‌ها در صورت حداقل يك‌بار مردود شدن در درس پيش‌نياز مجاز است.

تبصره 2: دانشجو در آخرين نيم‌سال تحصيلي از رعايت مقررات مربوط به پيش‌نيازي و هم‌نيازي درس‌ها معاف است.

تاریخ به روز رسانی:
1397/08/14
تعداد بازدید:
1407
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.