ماده7

ماده 7- واحدهاي جبراني

7-1- تعداد واحدهاي جبراني با تشخيص شوراي دانشكده براي دوره كارشناسي پيوسته حداكثر 10 واحد است. واحدهاي جبراني در تعداد واحد گذرانده محاسبه نشده و نمره اين درس‌ها هم در محاسبه ميانگين نيم‌سال و ميانگين كل در نظر گرفته نمي‌شود.

تبصره 1: بابت گذراندن درس‌هاي جبراني، سنوات اضافه به دانشجو تعلق نمي‌گيرد.


تاریخ به روز رسانی:
1398/03/20
تعداد بازدید:
1301
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.