ماده5

ماده 5- انتخاب واحد در هر نيم‌سال تحصيلي

5-1- دانشجو در هر نيم‌سال تحصيلي مي‌تواند حداقل 12 و حداكثر 20 واحد درسي را انتخاب كند.

تبصره 1: اگر ميانگين نمرات دانشجو در يك نيم‌سال تحصيلي حداقل 17 باشد، در نيم‌سال بعد مي‌تواند حداكثر تا 24 واحد درسي اخذ نمايد.

تبصره 2: چنانچه دانشجو در آخرين نيم‌سال تحصيلي حداكثر 24 واحد درسي باقي مانده براي احراز شرايط دانش‌آموختگي داشته و ميانگين كل او بالاي 12 باشد، مي‌تواند تا 24 واحد درسي اخذ كند.

5-2- حداكثر واحد مجاز انتخابي در دوره تابستاني 6 واحد است.

تبصره 3: در شرايط خاص كه دانشجو با گذراندن حداكثر 8 واحد درسي دانش‌آموخته مي‌شود، مي‌تواند پس از تأييد شوراي دانشكده، واحدهاي مذكور را در دوره تابستان اخذ نمايد.

تبصره 4: دانشجو نمي‌تواند به‌طور هم‌زمان از مفاد تبصره 2 ماده 5-1 و تبصره 1 ماده 5-2 استفاده كند.

5-3- دانشجو اختيار دارد حداكثر ده درصد از واحدهاي درسي نظري دوره را با اولويت درس‌هاي پايه و عمومي كه مجوز لازم را دارند به صورت الكترونيكي (غيرحضوري) بگذراند.

تاریخ به روز رسانی:
1398/03/21
تعداد بازدید:
2184
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.