ماده4

ماده 4- طول مدت مجاز تحصيل

4-1- مدت تحصيل در دوره كارشناسي پيوسته چهار سال (هشت نيم‌سال تحصيلي) است.

تبصره 1: دانشگاه اختيار دارد در شرايط خاص و با تصويب شوراي آموزشي دانشگاه، حداكثر دو نيم‌سال تحصيلي مدت مجاز تحصيل را افزايش دهد. چنانچه دانشجو در اين مدت دانش‌آموخته نشود از ادامه تحصيل محروم خواهد شد.

تبصره 2: شهريه افزايش سنوات تحصيلي از نيم‌سال تحصيلي دهم طبق تعرفه مصوب هيأت امناي دانشگاه از دانشجويان مشمول آموزش رايگان دريافت خواهد شد.

تاریخ به روز رسانی:
1397/08/14
تعداد بازدید:
1612
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.